Samospráva

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 13.12.2013

Zápisnica 6-2013(20-2010-2014),13.12.2013

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 15.11.2013

Z Á P I S N I C A 5-2013 (19-2010-2014),15.11.2013

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 13.9.2013

Zápisnica 4/2013(18/2010-2014),13.9.2013

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 17.7.2013

Zápisnica 3/2013 (17/2010-2014), 17.7.2013

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 14.6.2013

Zápisnica   2/2013 (16/2010-2014),  14.6.2013;  Zápisnica 2/2013 (16/2010-2014), 14.6.2013. pdf

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 15.3.2013

Zapisnica 1/2013(15/2010-2014), 15.03.2013; Zapisnica 1/2013(15/2010-2014), 15.03.2013.pdf

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného 14.12.2012

Zápisnica  7/2012 (14/2010-2014), 14.12.2012;  Zápisnica 7/2012 (14-2010-2014), 14.12.2012.pdf

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 23.11.2012

Zápisnica 6/2012(13/2010-2014), 23.11.2012 ;  Zápisnica 6/2012(13/2010-2014), 23.11.2012.pdf

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 19.9.2013

Zápisnica  5/2012(12/2010-2014), 19.9.2012 ;  Zápisnica 5/2012(12/2010-2014), 19.9.2012.pdf

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Hrnčiarske Zalužany konaného dňa 27.8.2012

Zápisnica 4/2012 (11/2010-2014), 27.8.2012 ; Zápisnica 4/2012 (11/2010-2014), 27.8.2012. pdf

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci