Úradné oznamy

Oznam pre žiadateľov o voličské preukazy

Oznamujeme občanom, že hlasovacie preukazy na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 5.3.2016 si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade do piatku 4.3.2016 do 13,00 hod.   Oznam hlasovacie preukazy

čítaj viac

Oznam pre žiadateľov o hlasovanie do prenosnej urny

Oznamujeme občanom, ktorí žiadajú vo voľbách  do NR SR konaných dňa 5.3.2016 o hlasovanie prostredníctvom prenosnej urny, aby túto skutočnosť nahlásili v čase úradných hodín na telefónnom čísle 56 72 111 alebo 0948 065 973.              Oznam pre žiadateľov o voľbu do prenosnej urny                     

čítaj viac

Informácia o zadaní zákazky na projekt:Vypracovanie žiadosti o NFP na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy  Hrnčiarske Zalužany.

Informácia o zadaní zákazky- Vypracovanie žiadosti o NFP- MŠ-Zníženie energetickej náročnosti budovy

čítaj viac

Informácia o zadaní zákazky: Realizácia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby k predmetu zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Hrnčiarske Zalužany.

Informácia o zadaní zákazky- Realizácia verejného obstarávania MŠ-Zníženie energetickej náročnosti budovy

čítaj viac

Informácia o zadaní zákazky: stavebný dozor na rekonštrukciu kultúrneho domu

Informácia o zadaní zákazky – Stavebný dozor na rekonštrukciu Kultúrneho domu Hrnčiarske Zalužany

čítaj viac

Informácia o zadaní zákazky – projektová dokumentácia “„Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Hrnčiarske Zalužany“

Informácia o zadaní zákazky – Projektová dokumentácia MŠ

čítaj viac

Informácia o realizácii projektu: Kamerový systém v obci Hrnčiarske Zalužany (prvá časť)

Informácie pre obyvateľov obce Hrnčiarske Zalužany Kamerový systém pre priestory obce Hrnčiarske Zalužany  prístupný verejnosti je doplnková služba v rámci projektu  Ministerstva vnútra SR „ Prevencia kriminality“. Súčasťou projektu Kamerový systém v obci Hrnčiarske Zalužany je vybudovanie vyhradenej infraštruktúry (pozostáva z vysokokapacitnej prístupovej siete a prislúchajúcich aktívnych sieťových zariadení, transportnej časti siete a zo zariadení pre […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2015 – zverejnenie

Zapisnica_6_2015_(7_2014_2018)_11_12_ 2015

čítaj viac

Schválené dokumenty – zverejnenie

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch boli schválené nasledovné dokumenty: – VZN č.3/2015 –  VZN č.4/2015 – VZN č.5/2015 – Rozpočet obce na rok 2016 – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2021. Uvedené dokumenty sú zverejnené v prílohe tohoto oznamu. VZN_ dane_ 2016_schválené; VZN_c_4_2015_ umiestnovanie_ volebnych_ plagatov_schválené;  VZN_5_2015_ zápis_ZS;  Rozpočet na […]

čítaj viac

Voľby do NRSR 2016 – Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie   Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb a to najneskôr […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci