Úradné oznamy

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – detské ihrisko MŠ

zapisnica-z-vyhodnotenia-ponukRekonštrukcia detského ihriska v MŠ

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 23.7. 2021 (v piatok), o 17.00 hodine.

 Pozvánka na OZ 23.7.2021           Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                 na deň 23.7.2021 /piatok/, o 17:00. hod. Miesto zasadnutia: vo veľkej zasadačke OcÚ  (bývalé espresso).            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva […]

čítaj viac

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – stavebný pozemok.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – stavebný pozemok Hrnčiarske Zalužany, 22.6.2021  Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  na predaj   nehnuteľného majetku obce:        Obec Hrnčiarske Zalužany podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ako aj podľa zásad hospodárenia s majetkom obce č. 1/2012,  vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nasledovného nehnuteľného majetku obce:  stavebný pozemok:  o  […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 4.6.2021 – zverejnenie

Zapisnica_2_2021(14_2018_2022)_ 4_6_2020

čítaj viac

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obec Hrnčiarske Zalužany: 1. A/ Vyhlasuje: V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Hrnčiarske Zalužany, ktorá sa uskutoční dňa 23.7.2021, o 18.00 hod. v miestnosti bývalého espressa v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch na zasadnutí OZ. […]

čítaj viac

Schválený záverečný účet obce za rok 2020 – zverejnenie

Záverečný účet obce za rok 2020 – schválený

čítaj viac

Stavebné povolenie: cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár – verejná vyhláška – zverejnenie

Stavebné povolenie cyklotrasa – verejná vyhláška

čítaj viac

Záverečný účet obce za rok 2020 – zverejnenie

Záverečný účet obce za rok 2020

čítaj viac

Asistované sčítanie za začína 3.mája 2021

Kontaktné miesto pre asistované sčítanie H.Zalužany Asistované sčítanie za začína 3.mája 2021 Pre obyvateľov, ktorí sa nemohli sčítať sami z dôvodu, že nemali prístup na internet, nemajú počítač, tablet alebo sa nevedeli elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania, zriadila obec kontaktné miesto, ktoré sa nachádza v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch, Hlavná 90 – 1 poschodie – […]

čítaj viac

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou, podľa117 ZVO za obdobie od 01.1.2021 do 31.3.2021

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 1.Q.2021

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci