Úradné oznamy

Smútočný oznam – pani Anna Obročníková

smútočný oznam – pani Anna Obročníková S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa  23.9.2018, vo veku  96 rokov, nás   navždy opustila                                                                            […]

čítaj viac

Komunáne voľby 2018: zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ v H.Zalužanoch – zverejnenie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Hrnčiarske Zalužany Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov do OZ v Hrnčiarkych Zalužanoch

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 20.7.2018-zverejnenie

Zapisnica_3_2018(20_2014_2018)_ 20_7_2018  

čítaj viac

Komunálne voľby 2018: Oznámenie o mieste preberania kandidátnych listín 11.9.2018

Oznámenie o mieste preberania kandidátnych listín- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

čítaj viac

Komunálne voľby 2018: zverejnenie emailovej adresy a zapisovateľa

Zverejnenie e-mailovej adresy volby do organov samospravy obcí 2018                           Menovanie zapisovateľa miestnej vol. komisie

čítaj viac

Verejná vyhláška: Územné rozhodnutie “HRNČIARSKE ZALUŽANY, ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ul. NOVÁ“

Územné rozhodnutie Obec Hrnč. Zalužany-splašková kanalizácia Nová ul_

čítaj viac

Komunálne voľby 2018: zverejnenie počtu obyvateľov, počtu volebných obvodov a počtu poslancov

Volebný obvod a počet poslancov;     zverejnenie počtu obyvateľov

čítaj viac

Výzva na predkladanie ponúk: “Vybudovanie detského ihriska v parku” Hrnčiarske Zalužany

Výzva_na_predkladanie_ponúk_Vybudovanie_detskeho_ihriska_v_parku_HZ Príloha_č.1 Príloha_č.2_Zmluva_o_dielo Príloha_č.3_Použité_materiály Priloha_č.4_Výkaz_Výmer_Vybudovanie_detského_ihriska_v_parku Príloha č.5 – projektová dokumentácia 01_CELKOVÁ_SITUÁCIA_STAVBY TL_01 TL_02 TL_03

čítaj viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N I E o začatí konania o umiestnení stavby a o nariadení ústneho pojednávania „HRNČIARSKE ZALUŽANY, ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ul. NOVÁ“,

Splašková kanalizácia ul. Nová – oznámenie o začatí konania UK

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie OZ v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 20.7.2018, o 18.00 hodine

Pozvánka na OZ 20.7.2018 Hrnčiarske Zalužany 13.7.2018. Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),                                na deň […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci