Úradné oznamy

Najbližšie zasadnutie OZ v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 12.10.2018, o 17.30 hodine

Pozvánka na OZ 12.10.2018 Hrnčiarske Zalužany 5.10.2018           Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),                                na deň 12.10.2018 /piatok/, o 17:30 hod.     Zasadnutie OZ sa bude konať […]

čítaj viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Žiadosť o vydanie vodoprávneho stavebného povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie Ul. nová“ – – oznámenie o začatí konania, nariadenie ústneho pojednávania a pozvanie na ústne pojednávanie

Oznamenie o začatí konania a pozvanie na ústne pojednávanie_

čítaj viac

Výzva na predkladanie ponúk

výzva na predkladanie ponúk strecha šatne H.Zalužany Príloha č.1 – zadanie_ŠATNE Hrnč. Zalužany Príloha č.2 – Zmluva o dielo-OPRAVA STRECHY ŠATNÍ-zadanie

čítaj viac

Smútočný oznam – pani Anna Obročníková

smútočný oznam – pani Anna Obročníková S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa  23.9.2018, vo veku  96 rokov, nás   navždy opustila                                                                            […]

čítaj viac

Komunáne voľby 2018: zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ v H.Zalužanoch – zverejnenie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Hrnčiarske Zalužany Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov do OZ v Hrnčiarkych Zalužanoch

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 20.7.2018-zverejnenie

Zapisnica_3_2018(20_2014_2018)_ 20_7_2018  

čítaj viac

Komunálne voľby 2018: Oznámenie o mieste preberania kandidátnych listín 11.9.2018

Oznámenie o mieste preberania kandidátnych listín- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

čítaj viac

Komunálne voľby 2018: zverejnenie emailovej adresy a zapisovateľa

Zverejnenie e-mailovej adresy volby do organov samospravy obcí 2018                           Menovanie zapisovateľa miestnej vol. komisie

čítaj viac

Verejná vyhláška: Územné rozhodnutie “HRNČIARSKE ZALUŽANY, ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ul. NOVÁ“

Územné rozhodnutie Obec Hrnč. Zalužany-splašková kanalizácia Nová ul_

čítaj viac

Komunálne voľby 2018: zverejnenie počtu obyvateľov, počtu volebných obvodov a počtu poslancov

Volebný obvod a počet poslancov;     zverejnenie počtu obyvateľov

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci