Úradné oznamy

Schválené VZN č.1/2019 obce Hrnčiarske Zalužany o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie

Obecné  zastupiteľstvo na svojom zasadnutí, konanom dňa 8.11.2019, schválilo VZN č.1/2019 obce Hrnčiarske Zalužany o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce Hrnčiarske Zalužany,  ktorého znenie je v prílohe: VZN -1-2019 – pravidlá času predaja – schválené

čítaj viac

VOĽBY DO NRSR 2020: Informácie pre voliča

Informácia o práve voliť a byť volený – Voľby do NR SR 2020 – v slovenskom jayzku (1) Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo […]

čítaj viac

VOĽBY DO NRSR 2020: Zverejnenie e-mailovej adresy obce Hrnčiarske Zalužany na doručenie žiadostí o voľbu poštou pre Voľby do Národnej rady SR v roku 2020.

E-mailová adresa obce Hrnčiarske Zalužany na doručenie žiadostí o voľbu poštou pre Voľby do Národnej rady SR v roku 2020: ou@hrnciarskezaluzany.sk Zverejnenie e-mailovej adresy obce H.Zalužany na doručenie žiadostí o voľbu poštou pre Voľby do NR SR 2020

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 8.11.2019, o 17:00 hodine.

Pozvánka na OZ 8.11.2019   Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ), na deň 8.11. 2019 /piatok/, o 17:00 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu: Otvorenie zasadnutia. […]

čítaj viac

OPOS:Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ZVO za obdobie od 01.07. do 30.09.2019

OPOS – Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 III. štvrťrok 2019

čítaj viac

Obec: Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ZVO za obdobie od 01.07. do 30.09.2019

Súhrnná správa o zákazkach 3.Q.2019

čítaj viac

Návrh VZN č.1/2019 – o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie.

Návrh VZN -1-2019 – pravidlá času predaja

čítaj viac

Z á m e r odpredaja nehnuteľného majetku obce Hrnčiarske Zalužany (nevyužité pozemky určené k bytovej výstavbe) podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa :

Z á m e r odpredaja  nehnuteľného majetku obce Hrnčiarske Zalužany   podľa § 9a ods. 8, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu osobitného zreteľa :  – nevyužité pozemky vo vlastníctve obce, na ktorých je nutnosť odstraňovania zaburinenia, ekonomický prínos z predaja, z miestnych a podielových daní, prínos z využitia kapacít […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 6.9.2019 – zverejnenie

Zapisnica_4_2019_(5_2018_2022)_6_9_2019

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 6.9.2019, o 16:30 hodine.

Pozvánka na OZ 6.9.2019 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ), na deň 6.9.2019 /piatok/, o 16:30 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu: 1. Otvorenie zasadnutia. […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci