Úradné oznamy

Zverejnenie návrhu dokumentov, ktoré budú schvaľované na najbližšom zasadnutí OZ, ktoré sa bude konať dňa 23.2.2018, o 17.30 hodine.

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa bude konať dňa  23.2.2018, budú schvaľované dokumenty, ktoré sú v prílohe. Návrh_VZN_ 1_2018_ pohrebisko; Prevádzkový poriadok pohrebiska – návrh; Návrh dodatku č.1 k Smernici č 03-2015 stočné;

čítaj viac

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ZVO za obdobie od 1.10.2017 do 31.12.2017 – zverejnenie

Súhrnná správa o zákazkach 4.Q.2017

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 1.12.2017 – zverejnenie

Zapisnica_ 5_2017(17_2014_2018)_01_12_2017

čítaj viac

Stavebné povolenie: Hrnčiarske Zalužany rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Družstevná – zverejnenie

Stavebné povolenie. Stavba – Hrnčiarske Zalužany rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Družstevná

čítaj viac

Zverejnenie dokumentov schválených na zasadnutí OZ konanom dňa 1.12.2017

Rozpočet_2018 schválený;    Poplatky 2018 – schválené;   VZN_ dane 2018 H Zaluzany – schválené

čítaj viac

Zverejnenie dokumentov: -návrh rozpočtu 2018; VZN dane 2018; poplatky 2018

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa bude konať dňa  1.12.2017, budú schvaľované dokumenty, ktoré sú v prílohe. Návrh rozpočtu na r. 2018; VZN_ dane návrh 2018 H Zaluzany; Poplatky 2018 – návrh

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.9.2017- zverejnenie

Zapisnica_4_2017(16_2014_2018)_ 29_09_2017

čítaj viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Žiadosť o vydanie vodoprávneho stavebného povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Družstevná“ – oznámenie o začatí konania

Oznamenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania kanalizáciu ul. Družstevná_stavebné povolenie03

čítaj viac

Verejná vyhláška ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE – rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Družstevná

Obec Hrnč. Zalužany-splašková kanalizácia Družstevná ul_ územné rozhodnutie

čítaj viac

Dodatok č. 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany

Dodatok č.1 k VZN č.1-2016 o odpadoch – schválený

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci