Dokumenty: VZN, Zásady, Smernice, Vnútorné predpisy

Zoznam dokumentov
Názov PDF
VZN č. 01/2012 – o príspevku na náklady v školách stiahni
Zásady č. 02/2012 – používania SMV na služobných cestách stiahni
Zásady č.01/2012 hospodárenia a nakladania s majetkom obce stiahni
Zásady č. 01/2011 o odmeňovaní poslancov OZ stiahni

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci