Oznamy

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo dňa 03.3.2017 – zverejnenie

Zapisnica_1_2017(13_2014_2018)_ 3_3_2017

čítaj viac

Zber elektroodpadu sa uskutoční dňa 20.3.2017

Vážení občania, obec organizuje  dňa  20.3.2017  (pondelok)  zber elektroodpadu   (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……) . V prípade, že potrebujete  zlikvidovať takýto odpad, žiadame Vás, aby ste ho v uvedený deň  vyložili pred bránu Vášho rodinného domu do 7.30 hod.  Pracovníci obce zabezpečia jeho odvoz na zberné miesto.

čítaj viac

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub stromu p. Mário Markotán

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.    Obec Hrnčiarske Zalužany, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu […]

čítaj viac

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov   Mesto Poltár, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny pre obec Hrnčiarske Zalužany, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. […]

čítaj viac

Združená lesná spoločnosť Hrnčiarske Zalužany: Pozvánka na valné zhromaždenie (18.3.2017) o 13.00 hod.

Výbor Združenej Lesnej spoločnosti , Pozemkového spoločenstva Hrnčiarske  Zalužany Vás pozýva na Valné zhromaždenie členov  spoločnosti ,ktoré sa uskutoční dňa  18 marca 2017 o 13.00 hod. v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych  Zalužanoch. Program Valného zhromaždenia: Otvorenie, informácia o účasti Schválenie navrhnutého programu Voľba pracovných komisií a overovateľov zápisnice Správa o hospodárení za rok 2016 Správa o finančnom hospodárení za rok […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci