Oznamy

Oznámenie SSD o prerušení dodávky elektriny dňa 11.9.2019 v rodinných domoch so súpisnými číslami 207, 300-304, v čase od 7.30 hod do 16.30 hod.

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny 11.9.2019 Oznámenie o prerušení dodávky elektriny Na základe oznámenia Stredoslovenskej distribučnej a.s., oznamujeme občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dňa 11.9.2019 v čase od 7:30 hod – do 16:30 hodiny, bude prerušená dodávka elektriny v obci Hrnčiarske Zalužany – v nasledovných rodinných domoch : číslo domu […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 6.9.2019, o 16:30 hodine.

Pozvánka na OZ 6.9.2019 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ), na deň 6.9.2019 /piatok/, o 16:30 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu: 1. Otvorenie zasadnutia. […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo dňa 19.7.2019 – zverejnenie

Zapisnica_3_2019_(4_2018_2022)_19_7_2019

čítaj viac

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o zmene užívania stavby – zverejnenie

(Slovak) Verejná vyhláška

čítaj viac

Hrnčiarske slávnosti – deň obce Hrnčiarske Zalužany – pozvánka

HS 2019 – plagát Vážení občania, dňa 16.8.2019 sa uskutoční 13. ročník Hrnčiarskych slávností, na ktoré Vás srdečne pozývame. Ing. Branislav Nociar starosta  

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci