Oznamy

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, konaného dňa 5.12.2018 – zverejnenie

Zapisnica_5_2018(1_2018_2022)_5_12_2018   Schválené dokumenty: VZN_ dane 2019 H Zaluzany schvalene;          Rozpocet_na_rok_2019 -schválený;        Poplatky 2019 – schválené

čítaj viac

Prajeme krásne Vianoce a úspešný rok 2019

čítaj viac

Mikuláš príde do H.Zalužian 7.12.2018, o 17.30 hodine

čítaj viac

Verejná vyhláška:Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Nová – stavebné povolenie

20180007458_Rozhodnutie__SP_stavba__Hrnčiarske_Zalužany_rozšírenie._splaškovej_kanalizácie_ul._Nová

čítaj viac

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 5.12.2018 (streda), o 17.30 hodine.

          Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                 na deň 5.12.2018 /streda/, o 17:30. hod.            Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa nasledovného programu : […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci