Oznamy

Smútočný oznam – pán ERNEST LIPTAY

Smútočný oznam – ERNEST LIPTAY Vážení občania,                 s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 8.12.2021, vo veku 69 rokov, nás navždy opustil                                             pán  ERNEST LIPTAY. Posledná […]

čítaj viac

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie – novostavba rodinný dom – Marek a Miriam Vargicovci

Vargic Marek a Miriam – Stavebné povolenie RD – verejná vyhláška

čítaj viac

Oznam o konaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch dňa 10.12.2021, o 16.30 hod.

Oznam o konaní OZ 10.12.2021           Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov,    z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                          na deň 10.12.2021 /piatok/, o 16.30. hod. Miesto […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.10.2021 – zverejnenie

Zapisnica_4_2021(16_20218_2022)_ 29_10_2021

čítaj viac

Projekt: Merače rýchlosti v obci Hrnčiarske Zalužany – informácia, poďakovanie.

Projekt – merače rýchlosti Obec Hrnčiarske Zalužany realizovala tento mesiac projekt: Merače rýchlosti v obci Hrnčiarske Zalužany (Dva merače rýchlosti). V rámci tohto projektu bol jeden  merač nainštalovaný na vstupe do obce (od Oždian) a druhý pri základnej škole. Obidva merače disponujú štatistickým modulom. Ambíciou nášho projektu je preventívne pôsobenie voči rýchlej jazde v našej obci. Vďaka inštalácií […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci