Oznamy

Verejné ospravedlnenie Pavla Skýpalu

Vážení občania,                             kandidát na starostu obce Hrnčiarske Zalužany p. Pavel Skýpala,  v súvislosti s jeho sťažnosťou ” na nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy a proti výsledku volieb”, požiadal obec Hrnčiarske Zalužany o zverejnenie jeho verejného ospravedlnenia (v prílohe). O tejto […]

čítaj viac

Zber elektroodpadu sa uskutoční vo štvrtok 7.3.2019, o 8.00 hod.

Vážení občania, obec organizuje  dňa  7.3.2019  (štvrtok)  zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……) . V prípade, že potrebujete  zlikvidovať takýto odpad, žiadame Vás, aby ste ho v uvedený deň  vyložili pred bránu Vášho rodinného domu do 8.00 hod.  Pracovníci obce zabezpečia jeho odvoz na zberné miesto.

čítaj viac

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Hrnčiarske Zalužany za rok 2018 (v zmysle §4 odst. 6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov).

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce H.Zalužany za rok 2018. Obec Hrnčiarske Zalužany  má  za rok 2018  úroveň vytriedenia komunálnych odpadov : 12,02 %.  

čítaj viac

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie obce Hrnčiarske Zalužany pre Voľby do Európskeho parlamentu 2019.

Zverejnenie e-mailovej adresy pre Voľby do EU parlamentu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okskovej volebnej komisie E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej  volebnej komisie obce Hrnčiarske Zalužany pre Voľby do Európskeho parlamentu  2019  je:                           […]

čítaj viac

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu – pre Voľby do Európskeho parlamentu 2019.

Zverejnenie e-mailovej adresy pre Voľby do EU parlamentu 2019 na doručenie žiadosti o vydanie hlas.preukazu   E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu – pre Voľby do Európskeho parlamentu 2019  je :   ou@hrnciarskezaluzany.sk

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci