Oznamy

Koronavírus COVID-19 – usmernenie

Ústredný krízový štáb od 10. marca 2020 oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Týka sa to aj verejných bohoslužieb v katolíckej aj v evanjelickej cirkvi. Zároveň nariadil povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z postihnutých krajín a to z Talianska, Číny, Južnej Kórei a Iránu. Dobrovoľnú karanténu by mali zvážiť všetci, […]

čítaj viac

Informácia o projekte: Kompostáreň v obci Hrnčiarske Zalužany

web_informácia Hrnčiarske Zalužany    

čítaj viac

Smútočný oznam – pani BLAŽENA MARKOTÁNOVÁ

smútočný oznam – pani BLAŽENA MARKOTÁNOVÁ Vážení občania,                              s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 9.3.2020, vo veku 66 rokov, nás navždy opustila naša občianka                                    […]

čítaj viac

Oznam UPSVaR Lučenec

Odo dňa 10.3.2020, do dovolania,  sa na UPSVaR Lučenec RUŠIA všetky termíny kontaktov, výberových konaní, individuálnych, poradenských aktivít. Preberanie všetkých potrebných písomností  a náležitostí, ktoré  musí úrad v zmysle zákona prebrať, bude prebiehať na recepcii úradu.

čítaj viac

Verejná vyhláška o začatí konania o umiestnení líniovej stavby a o nariadení ústneho pojednávania – cyklotrasa

Verejná vyhláška – územné konanie cyklotrasa

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci