Oznamy

Najbližšie zasadnutie OZ v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 23.2.2018, o 17.30 hodine

Pozvánka na OZ 23.2.2018 Hrnčiarske Zalužany 15.2.2018:   Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),   na deň 23.2.2018 /piatok/, o 17:30 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu: […]

čítaj viac

Zverejnenie návrhu dokumentov, ktoré budú schvaľované na najbližšom zasadnutí OZ, ktoré sa bude konať dňa 23.2.2018, o 17.30 hodine.

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa bude konať dňa  23.2.2018, budú schvaľované dokumenty, ktoré sú v prílohe. Návrh_VZN_ 1_2018_ pohrebisko; Prevádzkový poriadok pohrebiska – návrh; Návrh dodatku č.1 k Smernici č 03-2015 stočné;

čítaj viac

Informácia o niektorých povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, adresovaná predovšetkým vlastníkom a užívateľom poľnohospodárskych pozemkov.

Informácia o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o ochrane prírody pre poľnohospodárov

čítaj viac

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ZVO za obdobie od 1.10.2017 do 31.12.2017 – zverejnenie

Súhrnná správa o zákazkach 4.Q.2017

čítaj viac

“Fašiangy sa krátia, už sa nevrátia” – pozvánka

Folklórny súbor Hrnčiarka Vás srdečne pozýva….

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci