Oznamy

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 1.12.2017 – zverejnenie

Zapisnica_ 5_2017(17_2014_2018)_01_12_2017

čítaj viac

Stavebné povolenie: Hrnčiarske Zalužany rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Družstevná – zverejnenie

Stavebné povolenie. Stavba – Hrnčiarske Zalužany rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Družstevná

čítaj viac

Novoročný ohňostroj – pozvánka

čítaj viac

Prajeme šťastné a veselé….

čítaj viac

Plán vývozu komunálneho odpadu, plastov, skla a papiera v obci na rok 2018. Žiadosť o odpustenie resp. zníženie poplatku za komunálny odpad.

Vážení občania, v prílohe tohoto oznamu nájdete dokument  “Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov v r.2018″. Ďalšími prílohami sú žiadosti o odpustenie resp. zníženie poplatku za komunálny odpad. Podľa platného VZN 01/2017: Žiadosť a doklady preukazujúce nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku poplatník (občan)predloží správcovi dane (obci) najneskôr do 31.1.2018. Pre občanov starších ako 62 rokov povinnosť predkladať žiadosť […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci