Oznamy

Zápis detí do MŠ Hrnčiarske Zalužany pre školský rok 2018/2019.

Riaditeľka Materskej školy v Hrnčiarskych Zalužanoch v súlade s § 28 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) oznamuje rodičom, že v Materskej škole Hlavná 212, Hrnčiarske Zalužany prebieha     zápis detí na nasledujúci školský rok 2018/ 2019.  Žiadosti môžu zákonní zástupcovia podávať od 02.05.2018 – do 18.05.2018  denne, v čase prevádzky materskej školy, a to od 06,30 hod. – do 16,30 […]

čítaj viac

Medzinárodný šachový turnaj sa uskutoční dňa 19.5.2018, so začiatkom o 9.00 hodine.

čítaj viac

Vatra oslobodenia + majáles sa uskutočnia dňa 11.5.2018 o 20.30 hodine

čítaj viac

Hrnčiarske Zalužany – Deň zeme 2018 – pozvánka dobrovoľníkov

čítaj viac

ZÁPISNICA z valného zhromaždenia spoločenstva vlastníkov Združenej lesnej spoločnosti, v Hrnčiarskych Zalužanoch, konaného dňa : 07.04.2018

zápisnica valné zhromaždenie Združená lesná spoločnosť 7_4_2018

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci