Oznamy

Smútočný oznam – pán Pavel Bakša

S  hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa  19.11.2017, vo veku  78 rokov, nás   navždy opustil                                                                                      […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.9.2017- zverejnenie

Zapisnica_4_2017(16_2014_2018)_ 29_09_2017

čítaj viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Žiadosť o vydanie vodoprávneho stavebného povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Družstevná“ – oznámenie o začatí konania

Oznamenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania kanalizáciu ul. Družstevná_stavebné povolenie03

čítaj viac

Verejná vyhláška ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE – rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Družstevná

Obec Hrnč. Zalužany-splašková kanalizácia Družstevná ul_ územné rozhodnutie

čítaj viac

Dodatok č. 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany

Dodatok č.1 k VZN č.1-2016 o odpadoch – schválený

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci