Oznamy

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 11.3.2016 (piatok), o 18.00 hodine.

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),   na deň 11.3.2016 /piatok/, o 18:00 hod.   Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa nasledovného programu : Otvorenie […]

čítaj viac

Oznam pre žiadateľov o voličské preukazy

Oznamujeme občanom, že hlasovacie preukazy na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 5.3.2016 si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade do piatku 4.3.2016 do 13,00 hod.   Oznam hlasovacie preukazy

čítaj viac

Oznam pre žiadateľov o hlasovanie do prenosnej urny

Oznamujeme občanom, ktorí žiadajú vo voľbách  do NR SR konaných dňa 5.3.2016 o hlasovanie prostredníctvom prenosnej urny, aby túto skutočnosť nahlásili v čase úradných hodín na telefónnom čísle 56 72 111 alebo 0948 065 973.              Oznam pre žiadateľov o voľbu do prenosnej urny                     

čítaj viac

Združená lesná spoločnosť Hrnčiarske Zalužany: Pozvánka na valné zhromaždenie (19.3.2016) o 13.00 hod.+ oznam

Pozvánka na valné zhromaždenie a oznam Združenej lesnej spoločnosti

čítaj viac

Smútočný oznam – pán Stanislav Séleš

S hlbokým zármutkom  oznamujeme občanom, že dňa 30.1.2016, vo veku 76 rokov nás navždy opustil pán STANISLAV    SÉLEŠ. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 02.02.2016, o 13:00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Hrnčiarskych Zalužanoch. Smútočný obrad bude pokračovať v miestnom dome smútku.   smútočný oznam – Stanislav Séleš

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci