Oznamy

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 17.7.2013 (v STREDU), o 17.45 hod.

VEC: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 17.07.2013, (STREDA) o 17.45 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať […]

čítaj viac

Smútočný oznam pán Ján KALOČAI

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa 4.7.2013, nás vo veku  75 rokov  navždy opustil  pán JÁN KALOČAI. Posledná rozlúčka so zosnulým bude  v nedeľu 7.7.2013, o 15:00 hodine, v rímsko-katolíckom kostole v Hrnčiarskych Zalužanoch. Česť jeho pamiatke!

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.6.2013 je zverejnená v časti SAMOSPRÁVA

čítaj viac

Upozornenie na zmenu stránkových hodín počas letných prázdnin 2013

Počas letných prázdnin budú stránkové hodiny Obecného úradu Hrnčiarske  Zalužany upravené – nasledovne: viď prílohu Zmena stránkových hodín – leto 2013.     Za pochopenie ďakujeme. Ing.Branislav Nociar starosta obce    

čítaj viac

Cestovné poriadky platné od 9.6.2013.

V prílohe zverejňujeme cestovné poriadky prímestských autobusových liniek schválené Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja s platnosťou od 9.6.2013. Najpoužívanejšie: –  R.Sobota – Ožďany – Sušany – Poltár; – R.Sobota – Hrachovo – H.Ves – Poltár; – Lučenec – Poltár – Hrnčiarska Ves; Ostatné: –  Cestovné poriadky _RS_TO_RA_; –  Cestovné  poriadky LC_PT.  

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci