Oznamy

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 8.11.2019, o 17:00 hodine.

Pozvánka na OZ 8.11.2019   Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ), na deň 8.11. 2019 /piatok/, o 17:00 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu: Otvorenie zasadnutia. […]

čítaj viac

Smútočný oznam – p. Ing. Milan Škorňa

Smútočný oznam – pán Ing.Milan Škorňa Vážení občania,                           s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 31.10.2019, vo veku 63 rokov, nás navždy opustil náš občan                                       […]

čítaj viac

Obec: Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ZVO za obdobie od 01.07. do 30.09.2019

Súhrnná správa o zákazkach 3.Q.2019

čítaj viac

Návrh VZN č.1/2019 – o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie.

Návrh VZN -1-2019 – pravidlá času predaja

čítaj viac

Smútočný oznam – pani Jolana Kaločaiová

smútočný oznam -pani Jolana Kaločaiová Vážení občania,                           s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 19.10.2019, vo veku 81 rokov, nás navždy opustila  naša občianka                                         […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci