Pozvánka na valné zhromaždenie – Združená lesná spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo Hrnčiarske Zalužany, 25. júla 2020 o 10.00 hod v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch.

Pozvánka na valné zhromaždenie – Združená lesná spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo Hrnčiarske Zalužany, 25. júla 2020 o 10.00 hod v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch.

Združená lesná spoločnosť 2019 pozvánka

Združená lesná spoločnost LIST

Prílohy k VZ pre členov

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci