Faktúry 2019

Zoznam faktúr
Číslo Dodávateľ IČO Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady
440/2019 TAURIS, a.s., Rimavská Sobota 36773123 Šj potraviny 21.10.2019 18,94 € prevodný príkaz
439/2019 KOMENSKY, s.r.o., Košice 43908977 balíček Bezkriedy Plus ZŠ 10.10.2019 12 € prevodný príkaz
438/2019 GPM VOZ s.r.o., Zvolen 36020036 Šj potraviny 10.10.2019 311,57 € prevodný príkaz
437/2019 ZO-LY, s.r.o., Rimavská Sobota 44267673 Šj potraviny 10.10.2019 45,34 € prevodný príkaz
436/2019 Koliba Trade s.r.o., Hriňová 46436961 Šj potraviny 10.10.2019 0,79 € prevodný príkaz
435/2019 Koliba Trade s.r.o., Hriňová 46436961 Šj potraviny 10.10.2019 0,79 € prevodný príkaz
434/2019 TAURIS, a.s., Rimavská Sobota 36773123 Šj potraviny 10.10.2019 42,58 € prevodný príkaz
433/2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 36644030 Voda ZŠ 10.10.2019 17,29 € prevodný príkaz
432/2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 36644030 Voda MŠ 10.10.2019 49 € prevodný príkaz
431/2019 EKRONN s.r.o., Rimavská Sobota 46615946 vývoz odpadu zo šj 10.10.2019 29 € prevodný príkaz
430/2019 Karman s.r.o., Mýtna 46450955 prevádzkový technik ČOV 10.10.2019 160 € prevodný príkaz
429/2019 Združenie pre likvidáciu odpadu Poltár 35679361 vývoz kontajnera 10.10.2019 94,56 € prevodný príkaz
428/2019 Združenie pre likvidáciu odpadu Poltár 35679361 zneškodnenie KO 10.10.2019 528,26 € prevodný príkaz
427/2019 Združenie pre likvidáciu odpadu Poltár 35679361 vývoz KO 10.10.2019 340,92 € prevodný príkaz
426/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Telefón OcÚ, ZŠ, MŠ 18.10.2019 130 € prevodný príkaz
420/2019 INMEDIA, spol. s.r.o., Zvolen 36019208 Šj potraviny 4.10.2019 250,04 € prevodný príkaz
419/2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 36644030 voda ČOV 4.10.2019 2,88 € prevodný príkaz
418/2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 36644030 Voda Ocú 4.10.2019 50,45 € prevodný príkaz
417/2019 OFFICE DEPOT s.r.o., Bratislava 36192384 kancelársky papier 25.9.2019 153 € prevodný príkaz
416/2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava 35908718 Publikácie ZŠ 1.10.2019 47,45 € prevodný príkaz
Späť

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci