Faktúry 2019

Zoznam faktúr
Číslo Dodávateľ IČO Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady
460/2019 GIENGER Granit s.r.o., Prešov 469160008 materiál na kanalizačnú prípojku 21.10.2019 39,12 € prevodný príkaz
459/2019 V-GEO, s.r.o., Poprad 48109622 PD zameranie parku 21.10.2019 255 € prevodný príkaz
458/2019 RYBA Košice spol. s.r.o., Košice 17147522 Šj potraviny 21.10.2019 67,58 € prevodný príkaz
457/2019 INMEDIA, spol. s.r.o., Zvolen 36019208 Šj potraviny 21.10.2019 218,84 € prevodný príkaz
456/2019 Marian Piater - TLESERVIS MEP, Málinec 14182432 zaizolovanie svietidiel VO 14.10.2019 1608 € prevodný príkaz
455/2019 Vladimír Minďáš - Odborné prehliadky a skúšky, Revúca 45568766 revízia elekroinštalácie budova OcÚ 10.10.2019 540 € prevodný príkaz
454/2019 Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod, Banská Bystrica 3602204703 analýza vzoriek ČOV 21.10.2019 100,08 € prevodný príkaz
453/2019 Miroslav Juhás - MIVE Pek, Hnúšťa 30190762 Šj potraviny 21.10.2019 54,13 € prevodný príkaz
464/2019 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 36644030 likvidácia kalov ČOV 23.10.2019 947,69 € prevodný príkaz
452/2019 KOLIBA Trade s.r.o., Hriňová 46436961 Šj potraviny 21.10.2019 1,58 € prevodný príkaz
451/2019 Koliba Trade s.r.o., Hriňová 46436961 Šj potraviny 21.10.2019 1,58 €
450/2019 Koliba Trade s.r.o., Hriňová 46436961 Šj potraviny 10.10.2019 54,54 € prevodný príkaz
449/2019 TAURIS, a.s., Rimavská Sobota 36773123 Šj potraviny 21.10.2019 69,17 € prevodný príkaz
448/2019 INMEDIA, spol. s.r.o., Zvolen 36019208 Šj potraviny 10.10.2019 328,98 € prevodný príkaz
447/2019 RYBA Košice spol. s.r.o., Košice 17147522 Šj potraviny 10.10.2019 71,27 € prevodný príkaz
446/2019 Marian Piater - TELESERVIS MEP, Málinec 14182432 Servis VO 10.10.2019 524 € prevodný príkaz
444/2019 Koliba Trade s.r.o., Hriňová 46436961 Šj potraviny 10.10.2019 74,78 € prevodný príkaz
443/2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava 31361161 sw ZŠ malotriedka 10.10.2019 149 € prevodný príkaz
442/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 elektrina VO 21.10.2019 312,53 € prevodný príkaz
441/2019 NE-FI stav, s.r.o., Poltár 52252655 štrkopiesok 21.10.2019 198,90 € prevodný príkaz
Späť

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci