Faktúry

Zoznam faktúr
Číslo Dodávateľ IČO Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady
387/2020 NOVOHYGIENE, s.r.o., Lučenec 51669196 Dezinfekcia ZŠ 21.10.2020 595,58 € prevodný príkaz
424/2020 COOP Jednota Liptovský Mikuláš 00168963 Šj potraviny 11.11.2020 38,51 € prevodný príkaz
407/2020 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o., Bratislava 17323266 CD k šlabikáru ZŠ 4.11.2020 36,20 € prevodný príkaz
386/2020 AGROMEL PT s.r.o., Hrnčiarske Zalužany 48061638 Dovoz kamennej drte - kanalizácia 21.10.2020 36 € prevodný príkaz
423/2020 EKRONN s.r.o., Rimavská Sobota 46615946 vývoz odpadu zo ŠJ 10.11.2020 29,70 € prevodný príkaz
422/2020 AGRO CS Slovakia, a.s., Lučenec 36042161 Bio rozlož. odpad 10.11.2020 4,92 € prevodný príkaz
385/2020 INMEDIA, spol. s.r.o., Zvolen 36019208 Šj potraviny 21.10.2020 98,47 € prevodný príkaz
406/2020 STAVTECH BB, s.r.o., Banská Bystrica 48299910 Rekonštrukcia šatní TJ 30.10.2020 17026,50 € prevodný príkaz
384/2020 RYBA Košice spol. s.r.o., Košice 17147522 Šj potraviny 21.10.2020 99,86 € prevodný príkaz
420/2020 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany 35743565 elektrina ČOV, OcÚ, ZŠ, VO 10.11.2020 785,75 € prevodný príkaz
419/2020 Karman s.r.o., Mýtna 46450955 Šj potraviny 10.11.2020 160 € prevodný príkaz
383/2020 Patrik Pánik, Revúca 47650621 PC a príslušenstvo ZŠ 21.10.2020 2092 € prevodný príkaz
382/2020 Belotti s.r.o., Rimavská Sobota 44574444 školské hodiny, GPS, montáž 21.10.2020 624,60 € prevodný príkaz
381/2020 TAURIS, a.s., Rimavská Sobota 36773123 Šj potraviny 21.10.2020 19,68 € prevodný príkaz
380/2020 RYBA Košice spol. s.r.o., Košice 17147522 Šj potraviny 21.10.2020 85,76 € prevodný príkaz
379/2020 Miroslav Juhás - MIVE Pek, Hnúšťa 30190762 Šj potraviny 21.10.2020 27,08 € prevodný príkaz
405/2020 KBM, s.r.o., Žilina 36388041 Ochranné pomôcky testovanie Covid 19 29.10.2020 576,54 € hotovosť
378/2020 Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava 35860839 Vyjadrenie IBV HZ časť Rakitník 15.10.2020 190,80 € prevodný príkaz
377/2020 OTEC & SYN s.r.o., Lučenec 52272842 Stojany a dezinfekčné dávkovače 12.10.2020 1083,25 € prevodný príkaz
376/2020 Vydavateľstvo DON BOSCO, Bratislava 50434870 Pracovný zošit pre ZŠ 15.10.2020 12,59 € prevodný príkaz

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci