HODINA ZEME 23.3.2013(sobota) – od 20.30 do 21.30 hod.

HODINA ZEME 23.3.2013(sobota) – od 20.30 do 21.30 hod.

Obec Hrnčiarske Zalužany, sa zapája, v spolupráci s Klubom Stromu života pri ZŠ s MŠ Ožďany,  do podujatia Hodina Zeme.   Našou formou podpory bude  vypnutie  časti verejného osvetlenia v obci v uvedenom čase. Zároveň  vyzývame občanov našej obce, ktorým záleží  na životnom prostredí, aby sa sa aj oni pripojili k podpore tejto krásnej myšlienky – formou  vypnutia svetiel vo svojich domácnostiach  v uvedenom čase. Ďakujeme! Viac informácii nájdete na  stránke :  http://stromzivota.sk/blog/2013/02/hodina-zeme-2013/.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci