Informácie k sčítaniu obyvateľov 2021

Informácie k sčítaniu obyvateľov 2021

- Sčítavanie  sa bude vykonávať prednostne formou elektronického    samosčítania vyplnením formulára na stránke www.scitanie.sk; v termíne od 15.2.2021 do 31.03.2021.

- Za neplnoletého obyvateľa, resp. obyvateľa nespôsobilého na právne úkony  vyplní formulár jeho zákonný zástupca;

- Obyvatelia, ktorí sa nemôžu, resp. nedokážu elektronicky sčítať sami, nech tak urobia   s pomocou blízkej, alebo inej osoby.

- Ak to nie je možné, je možné od 1.4.2021 do 31.10.2021 využiť asistované sčítanie.

 – Mobilní občania, ktorí chcú využiť asistované ščítanie kontaktujú pracovníčku obecného úradu Ing. Agátu Krajlíkovú (tzv. stacionárneho asistenta) a dohodnú si termín sčítania na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch. (047/5672111; 0902550074, mail: agata.krajlikova@hrnciarskezaluzany.sk)

 – Imobilných občanov  na základe Vašej požiadavky navštívi  mobilný asistent obce, s ktorým vykonáte sčítanie.

Viac informácii nájdete v prílohách:

 Sčítanie obyvateľov 15.2.2021-31.3.2021

Asistované sčítanie 1.4.2021-31.10.2021

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci