Koronavírus COVID-19 – usmernenie

Koronavírus COVID-19 – usmernenie

Ústredný krízový štáb od 10. marca 2020 oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Týka sa to aj verejných bohoslužieb v katolíckej aj v evanjelickej cirkvi. Zároveň nariadil povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z postihnutých krajín a to z Talianska, Číny, Južnej Kórei a Iránu. Dobrovoľnú karanténu by mali zvážiť všetci, ktorí majú klinické príznaky. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1.650,– €.

Informácie získate u vášho všeobecného lekára, na  www.health.gov.sk alebo 0800 221 234.

Informácie  súvisiace s ochorením COVID-19 získate na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou:

Úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so  sídl.v BB: 0918 659 580

Regionálny úrad verejného zdravotníctva RS – 0918 542 763

Regionálny úrad verejného zdravotníctva LC – 0918 601 924

  e-mail:  novykoronavirus@uvzsr.sk. 

Viac informácii nájdete v prílohách:

Oznam pre obyvateľstvo -Vysielanie rozhlas a televízia;

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020 (002);

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí; -

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí;

Usmernenie pre OÚ_KS IZS – aktualizácia č.2

 

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci