Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrnčiarske Zalužany na 2. polrok 2021 – zverejnenie

Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrnčiarske Zalužany na 2. polrok 2021 – zverejnenie

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 – návrh

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci