Obec ponúka svojim občanom pomoc pri registrácii na očkovanie proti chorobe COVID 19

Obec ponúka svojim občanom pomoc pri registrácii na očkovanie proti chorobe COVID 19

Pomoc pri registrácii na očkovanie

Vážení občania,

                           aktuálne je spustená 3. fáza  očkovania proti ochoreniu covid 19.

Požiadať o očkovanie môžu všetci, ktorí patria do aktuálne otvorenej fázy a taktiež tí, ktorí patria do predchádzajúcich fáz očkovania.

Pred očkovaním sa vždy musíte najprv zaregistrovať na očkovanie. https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php

V prípade potreby pomoci pri registrácii na očkovanie kontaktujte, prosím,  terénnu sociálnu pracovníčku obce p. Bc. Libiakovú 0948 211 386, mail: tsp@hrnciarskezaluzany.sk

  1. 1.Fáza, osoba, ktorá je:

- zdravotníckym pracovníkom,

- študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,

- zamestnancom zariadenia sociálnych služieb,

- terénnym sociálnym pracovníkom,

- zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,

- zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,

- osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,

- zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou.

  1. 2. Fáza

Osoby s vekom najmenej 85 rokov.

  1. 3.Fáza

Osoby s vekom najmenej 75 rokov.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci