Obecný podnik služieb Hrnčiarske Zalužany s.r.o.: Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za obdobie 01.10.2018 – 31.12.2018

Obecný podnik služieb Hrnčiarske Zalužany s.r.o.: Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní za obdobie 01.10.2018 – 31.12.2018

Súhrnná správa o zákazkách podľa §117 IV. štvrťrok 2018

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci