OZ 23.2.2018: schválené dokumenty zverejnenie

OZ 23.2.2018: schválené dokumenty zverejnenie

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo dňa  23.2.2018, boli schvaľované dokumenty, ktoré sú v prílohe.

VZN_ 1_2018_ pohrebiskoPrevádzkový poriadok pohrebiska schválený; Dodatok č.1 k Smernici č 03-2015 stočné;

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci