Oznam k testovaniu (skríningu) 30.1.2021 (sobota) na vírus COVID-19 v obci Hrnčiarske Zalužany

Oznam k testovaniu (skríningu) 30.1.2021 (sobota) na vírus COVID-19 v obci Hrnčiarske Zalužany

Oznam pre občanov k testovaniu COVID-19 v obci Hrnčiarske Zalužany dňa 30.1.2021- def_

Vážení občania,

dňa 30.1.2021  (len jeden deň) bude prebiehať v obci Hrnčiarske Zalužany  skríningové   testovanie na vírus Covid -19. Testovanie sa bude vykonávať v čase od 7,00 hod.  – do 21,00 hod.  V obci Hrnčiarske Zalužany sa testovanie bude robiť v miestnosti bývalého espressa v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch.

Testovania by sa mali zúčastniť občania vo veku od 15 do 65 rokov veku. Otestovať sa nemusia občania so zdravotnými obmedzeniami – respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a podobne.

Samotné testovanie bude prebiehať tak, že občan sa dostaví na miesto testovania, kde si vyfúka  nos, odkašle a zahodí vreckovku do odpadového koša, následne si vydezinfikuje  ruky.  Potom sa preukáže pracovníkovi odberového tímu občianskym preukazom, alebo kartičkou poistenca. Po registrácii, bude občanovi pridelené identifikačné číslo. Potom si znova vydezinfikuje ruky a prichádza k zdravotníkovi, ktorému  odovzdá pridelené identifikačné číslo. Zdravotník následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa. Potom občan čaká na výsledok vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore 15 až 30 minút. Po vyhodnotení testu privolá zdravotník občana podľa prideleného identifikačného čísla. Následne zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu a odovzdá ho občanovi, s inštrukciami v prípade negatívneho alebo pozitívneho výsledku. Následne si občan vydezinfikuje ruky a odchádza z odberného miesta. Celý priebeh testovania bude prebiehať tak, aby sa otestovaní nestretli s osobami, ktoré neboli testované.

Prosíme občanov, aby pri čakaní na testovanie dali prednosť starším občanom, osobám ťažko zdravotne postihnutým  a tehotným ženám.

Aby sme predišli čakaniu občanov na testovanie v dlhých radoch rozdelili sme čas testovania do časových intervalov podľa čísel domov. Prosíme občanov, aby dodržali čas určený pre ich rodinný dom. Ak sa však občan nemôže z akéhokoľvek dôvodu dostaviť na odber v určenom čase – bude otestovaný v inom čase, keď sa dostaví do odberového miesta, najlepšie v čase keď tam nebude veľa čakajúcich.

 Občania z iných obcí, sa môžu nechať otestovať v našom odberovom mieste. Obec si však vyhradzuje právo, v prípade dlhých čakacích lehôt, uprednostniť občanov obce Hrnčiarske Zalužany.

 Odporúčaný čas testovania pre jednotlivé rodinné domy:

                  Testovanie v obci Hrnčiarske Zalužany

                             dňa 30.1.2020 (sobota)

Dátum  Čas testovania Rodinné domy od-do
Sobota 30.1.2021  7.00  – 8.00  141 – 168
Sobota 30.1.2021  8.00 – 9.00  169  – 217
Sobota 30.1.2021  9.00 – 10.00  218  – 220
Sobota 30.1.2021 10.00 – 11.00 *0  –  14
  11.00 – 12.00 Obedňajšia prestávka
Sobota 30.1.2021 12.00 – 13.00   15  – 41
Sobota 30.1.2021 13.00 – 14.00   42  – 77
Sobota 30.1.2021 14.00 – 15.00   78  – 140
Sobota 30.1.2021 15.00 – 16.00   311  – 331
  16.00 – 17.00 Prestávka na večeru
Sobota 30.1.2021 17.00 – 18.00    332  – 361
Sobota 30.1.2021 18.00 – 19.00    362 –  386
Sobota 30.1.2021 19.00 – 20.00    221 –  274
Sobota 30.1.2021 20.00 – 21.00    275 –  310

 *0 –  sú obyvatelia prihlásení na adrese Hrnčiarske Zalužany bez súpisného čísla.

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci