Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou – Rozvody optických káblov

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou – Rozvody optických káblov

Oznámenie o začatí územného konania – RSNET

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci