Oznamy

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 3.3.2017, o 18.00 hodine

Pozvánka na OZ 3.3.2017 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),    na deň 3.3.2017 /piatok/, o 18:00 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu: Otvorenie zasadnutia. […]

čítaj viac

Smútočný oznam pani Júlia Pilčíková

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa  19.2.2017, vo veku  92 rokov, nás   navždy opustila                                                                                  […]

čítaj viac

Smútočný oznam pani Zlata Sýkorová

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa  28.1.2017, vo veku  97 rokov, nás   navždy opustila                                                                                  […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo dňa 09.12.2016.

Zapisnica_5_2016(12_2014_2018)_9_12_2016

čítaj viac

Zverejnenie potvrdenia o (maximálnej) cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou(stočné) na roky 2017-2021

URSO – Potvrdenie o maximálnej cene stočného 2017-2021

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci