Oznamy

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 4.3.2021 – zverejnenie

Zápisnica_1_2021_(13_2018_2022)_4_3_2021

čítaj viac

Zber elektroodpadu sa v obci uskutoční dňa 29.3.2021(pondelok) od 7.00 hod.

Vážení občania, obec organizuje  dňa  29.3.2021 (v pondelok) zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……). V prípade, ak potrebujete zlikvidovať takýto odpad, žiadame Vás, aby ste ho v uvedený deň vyložili pred bránu Vášho rodinného domu, do 7.00 hod. Pracovníci obce zabezpečia jeho odvoz na zberné miesto.

čítaj viac

27.3.2021 budeme opäť testovať v tradičnom čase – od 7.00 do 17.00 hod

Vážení občania, aj dňa 27.3.2021 bude prebiehať v našej obci   testovanie na vírus Covid -19. Testovanie sa bude vykonávať v čase od 7,00 hod.  – do 17,00 hod., v miestnosti bývalého espressa v budove obecného úradu (obedňajšia prestávka od 12.00-13.00 hod).. Z dôvodu doterajšieho plynulého priebehu testovania, upúšťame od rozdelenia rodinných domov do odporúčaných časových pásiem testovania. Na […]

čítaj viac

Verejná vyhláška – Cyklotrasa Poltár – Rimavská Sobota, oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania miestneho zisťovania

Cyklotrasa – stavebné povolenie, oznámenie o začatí konania

čítaj viac

V sobotu 20.3.2021 opäť testujeme, od 7.00 do 17.00 hod.

Oznam pre občanov k testovaniu COVID-19 v obci Hrnčiarske Zalužany dňa 20.3.2021 Vážení občania, dňa 20.3.2021 bude prebiehať v obci Hrnčiarske Zalužany  skríningové   testovanie na vírus Covid -19. Testovanie sa bude vykonávať v čase od 7,00 hod.  – do 17,00 hod., v miestnosti bývalého espressa v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch. Aby sme predišli čakaniu občanov na testovanie v dlhých […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci