Oznamy

Zverejnenie schválených VZN

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom dňa 13.9.2013 schválilo nasledovné dokumenty: – Zmena časti VZN: o3/2012, – VZN č.01/2013 o chove a držaní psov na území obce Hrnčiarske Zalužany. Predmetné schválené dokumenty sú v prílohe tohoto oznamu. Zmena VZN 03-2012 – schválená VZN – chov a držanie psov 01-2013 schválené

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 13.9.2013, o 17.45 hod.

VEC: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutieObecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 13.09.2013, o 17.45 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa. […]

čítaj viac

Návrh VZN 01/2013 – o chove a držaní psov a návrh zmeny časti VZN 03/2012 sú zverejnené v časti úradné oznamy.

čítaj viac

Fotografie z Hrnčiarskych slávností 2013

Fotky z tohtoročných slávností sú zverejnené v časti fotogaléria – Hrnčiarske slávnosti 2013.

čítaj viac

HRNČIARSKE SLÁVNOSTI – DEŇ OBCE HRNČIARSKE ZALUŽANY 2013

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na 7. ročník Hrnčiarskych slávností, ktoré sa uskutočnia dňa 16.8.2013 (bližšie informácie v prílohe). Program hrnčiarskych slávností 2013 

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci