Oznamy

Šťastné a veselé Vianoce !

Milí občania, želáme Vám krásne, veselé a požehnané sviatky plné lásky, rodinnej pohody a splnených prianí.

Zároveň Vám všetkým prajeme, aby ste do nového roka vykročili šťastnou nohou a s optimizmom.
Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a pracovníci obecného úradu

čítaj viac

Oslávme príchod roku 2013 spoločne !

Vážení občania, na Silvestra o  23.00 hodine organizujeme vystúpenie folklórneho súboru Hrnčiarka, na ktorom budete mať možnosť si vypočuť vianočné koledy. Počas vystúpenia  budeme podávať silvestrovský čaj (s rumom). Po polnoci bude novoročný ohňostroj a cca  do 01.00 hodiny voľná zábava pri reprodukovanej hudbe. Na toto podujatie  Vás srdečne pozývame!

čítaj viac

Zmena stránkových hodín počas sviatkov

Vážení občania, vzhľadom k čerpaniu dovoleniek pracovníkov obecného úradu v období medzi sviatočnými dňami, si Vás dovoľujeme  upozorniť na zmenu stránkových hodín nasledovne: 27.12.2012 – od  8.00 hod. do 13.00 hod., 28.12.2012 – od 8.00 hod. do 13.00 hod., 31.12.2012 – od 8.00 hod. do 11.00 hod. Za pochopenie ďakujeme.    

čítaj viac

Zverejnenie schválených dokumentov

Dňa 14.12.2012 zasadalo Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch. Na tomto zasadnutí boli o.i. schválené nasledovné dokumenty:VZN 03/2012 k miestnym daniam na rok 2013, rozpočet obce na rok 2013, programový rozpočet obce na roky 2013-2015, vnútorný predpis upravujúci postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.   Predmetné dokumenty sú v prílohe tohoto oznamu. Ďalej  boli schválené […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 23.11.2012

Zápisnica 23.11.2012

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci