Oznamy

VZN 01-2012, Návrh VZN o poplatkoch v školách

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01 /2012 ( ďalej len VZN ) o stanovení  výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § […]

čítaj viac

Vitajte na našej novej internetovej stránke

Vítame vás na novej internetovej stránke obce Hrnčiarske Zalužany. Stránka sa momentalne aktualizuje. Pokiaľ tu nenájdete informácie, ktoré hľadáte, skúste to na našej starej webstránke prípadne nás s touto požiadavkou oslovte prostredníctvom mailu, či telefónu. Ďakujeme.

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci