Oznamy

VZN 01 – 2012 o poplatkoch v školách

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01 /2012 ( ďalej len VZN ) o stanovení  výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § […]

čítaj viac

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie

Hrnčiarske Zalužany, 16.11.2012 VEC: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie Starosta Obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 23.11.2012, o 17.15 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Zistenie spôsobilosti OZ […]

čítaj viac

VZN 02-2012 NÁVRH – organizácia miestneho referenda

NÁVRH Obec Hrnčiarske Zalužany podľa § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. m/ a § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva : Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2012 obce Hrnčiarske Zalužany, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda Prvá časť Úvodné ustanovenia § 1 Toto všeobecne záväzné nariadenie […]

čítaj viac

VZN 01-2012, Návrh VZN o poplatkoch v školách

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01 /2012 ( ďalej len VZN ) o stanovení  výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarskych Zalužanoch na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § […]

čítaj viac

Vitajte na našej novej internetovej stránke

Vítame vás na novej internetovej stránke obce Hrnčiarske Zalužany. Stránka sa momentalne aktualizuje. Pokiaľ tu nenájdete informácie, ktoré hľadáte, skúste to na našej starej webstránke prípadne nás s touto požiadavkou oslovte prostredníctvom mailu, či telefónu. Ďakujeme.

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci