Oznamy

Komunálne voľby 2018: zverejnenie počtu obyvateľov, počtu volebných obvodov a počtu poslancov

Volebný obvod a počet poslancov;     zverejnenie počtu obyvateľov

čítaj viac

Výzva na predkladanie ponúk: “Vybudovanie detského ihriska v parku” Hrnčiarske Zalužany

Výzva_na_predkladanie_ponúk_Vybudovanie_detskeho_ihriska_v_parku_HZ Príloha_č.1 Príloha_č.2_Zmluva_o_dielo Príloha_č.3_Použité_materiály Priloha_č.4_Výkaz_Výmer_Vybudovanie_detského_ihriska_v_parku Príloha č.5 – projektová dokumentácia 01_CELKOVÁ_SITUÁCIA_STAVBY TL_01 TL_02 TL_03

čítaj viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N I E o začatí konania o umiestnení stavby a o nariadení ústneho pojednávania „HRNČIARSKE ZALUŽANY, ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ul. NOVÁ“,

Splašková kanalizácia ul. Nová – oznámenie o začatí konania UK

čítaj viac

Hrnčiarske slávnosti – Deň obce Hrnčiarske Zalužany 2018 – pozvánka

Vážení občania, dňa 10.8.2018 sa uskutoční 12. ročník Hrnčiarskych slávností, na ktoré Vás srdečne pozývame. Ing. Branislav Nociar starosta                                                                         […]

čítaj viac

Výkup papiera, jedlých rastlinných olejov a tukov sa uskutoční dňa 21.7.2018 od 9.00 hodiny

Výkup papiera 21.7.2018

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci