Oznamy

Návrh dodatku č.1 k VZN č.02/2018 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie

Návrh Dodatok č. 1 k VZN 2_2018 poplatky za stravu

čítaj viac

Smútočný oznam – pán Dezider Talán

smútočný oznam – pán Dezider Talán. S  hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa 04.06.2019, vo veku 89 rokov, nás   navždy opustil                                                                          […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, konaného dňa 17.5.2019 – zverejnenie

Zapisnica_2_2019(3_2018-2022)_17_5_2019

čítaj viac

Medzinárodný šachový turnaj sa uskutoční dňa 1.6.2019, so začiatkom o 9.00 hodine.

Šachový turnaj Hrnčiarske Zalužany 2019

čítaj viac

Vatra oslobodenia + majáles 2019 – zrušenie podujatia

Vážení občania, napriek maximálnej snahe a zodpovednej príprave, počasie nám neumožňuje tento rok uskutočniť toto podujatie. Príroda je silnejšia ako my a v takomto počasí niečo robiť len preto, aby sme to urobili, nemá význam….Preto Vám s poľutovaním oznamujeme, že rušíme toto podujatie…Za pochopenie ďakujeme.

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci