Oznamy

Fotografie z Hrnčiarskych slávností 2017 sú zverejnené na FB obce https://www.facebook.com/hrnciarske.zaluzany

https://www.facebook.com/hrnciarske.zaluzany

čítaj viac

Vyhlásenie výberového konania: terénny pracovník

Oznámenie o výberovom konaní terénny pracovník   Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ Obec Hrnčiarske Zalužany, Hrnčiarske Zalužany 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany  vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto […]

čítaj viac

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – výrub stromu obec H.Zalužany – orech pri kostole

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov           Mesto Poltár, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny pre obec Hrnčiarske Zalužany, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 30.6.2017 – zverejnenie

Zapisnica_3_2017(15_2014_2018)_ 30_6_2017

čítaj viac

Hrnčiarske slávnosti – Deň obce Hrnčiarske Zalužany 2017 – pozvánka

Vážení občania, dňa 11.8.2017 sa uskutoční 11. ročník Hrnčiarskych slávností, na ktoré Vás srdečne pozývame. Ing. Branislav Nociar starosta                                                                         […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci