Oznamy

Pozvánka: odhalenie pamätnej tabule, vatra oslobodenia (6.5.2016)

Obec Hrnčiarske Zalužany organizuje v piatok 6.5.2016 nasledovné podujatia: – o 16.00 hod.: Odhalenie  pamätnej tabule padlým občanom obce v prvej a druhej svetovej vojne. Miesto: budova Obecného úradu Hrnčiarske Zalužany. Program: príhovory, vystúpenie FS Hrnčiarka, občerstvenie. – o 20.00 hod.:  Vatra oslobodenia. Miesto: Konopište, za záhradami (za Machavovcami). Občerstvenie: guľáš, kapustnica, pivo…. Majálesová diskotéka: […]

čítaj viac

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvánka na ústne pojednávanie – zahustenie kioskovej TS

Vec: Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvánka na ústne pojednávanie Dňa 11.04.2016 podal stavebník Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou ELPP s.r.o., so sídlom Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, IČO: 36426768 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia […]

čítaj viac

Smútočný oznam pani Mária Slaninová

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa  14.04.2016 vo veku  91 rokov nás   navždy opustila                                                                                  […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 17.3.2016 – zverejnenie

Zapisnica_1_ 2016(8_2014_2018)_17_3_2016

čítaj viac

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrnčiarske Zalužany

miesto realizácie projektu : Obec Hrnčiarske Zalužany názov a stručný opis projektu : Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrnčiarske Zalužany Predmetom realizovaného projektu je kompletná modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrnčiarske Zalužany. Súčasný technický stav verejného osvetlenia v obci Hrnčiarske Zalužany hodnotíme ako nevyhovujúci. Nefunkčné body osvetľovacej sústavy priamo znižujú bezpečnosť verejných priestranstiev, vysoká energetická náročnosť […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci