Oznamy

Coronavírus: Aktualizácia informácii k 25.3.2020. Oddnes platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pri vychádzaní a pohybe na verejnosti.

Zverejňujeme  najnovšie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia: Povinnosť nosiť rúška na verejnosti. Uzatvorenie prevádzok v nedeľu. Dočasné pozastavenie poskytovania soc. služieb.  Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020 Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020 Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020

čítaj viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: O Z N Á M E N I E o začatí územného konania o umiestnení stavby s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania splašková kanalizácia ul. Cintorínska

Oznámenie o začatí územného konania – splašková kanalizácia Cintorínska ul_

čítaj viac

OZNAMY – rúška, nákupy

Rúška Obecný úrad oznamuje občanom, že v priebehu nasledujúcich dní budú pracovníčky obce  robiť roznos ochranných rúšok na opakované použitie  (zatiaľ) občanom obce nad 62 rokov. Rúško je potrebné po použití denne oprať a vyžehliť a ďalej sa môže opakovane používať.  Nákupy  Obecný úrad ďalej oznamuje občanom, že v nevyhnutných prípadoch bude pre občanov obce, ktorí sú v […]

čítaj viac

Poďakovanie, prosba..

Po márnej snahe o zakúpenie rúšok v aspoň trochu primeranej cene, pre našich najohrozenejších občanov, sme našli pochopenie u našich šikovných senioriek a (zatiaľ) u jednej mladej dobrovoľníčky.. ĎAKUJEME veľmi pekne p. Margite Pilčíkovej, Elene Malatincovej, Anne Adamovej, Elene Škorňovej a Zuzke Vargicovej, z obce, za ušité rúška. Dňa 19.3. sme začali rozdávať prvé nimi […]

čítaj viac

Coronavírus: Čo robiť ? – odporúčania, postupy

V prílohách zverejňujeme odporúčania,  postupy MZ SR súvisiace s vírusom. 10 odporúčaní keď ste doma COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý_COVID-19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19 Pomoc sebe a druhým COVID-19

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci