Oznamy

Mikuláš príde do H.Zalužian 6.12.2019, o 17.30 hodine – srdečne Vás pozývame

Mikuláš príde do H.Zalužian 7.12.2018, o 17.30 hodine

čítaj viac

Zverejnenie dokumentov, ktoré budú schvaľované na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva H.Zalužany, ktoré sa bude konať dňa 12.12.2019, o 17.00 hodine

navrh_rozpoctu_na_rok_2020; Návrh VZN č.022019 o miestnych daniach a poplatku za KO na rok 2020; Poplatky 2020 – návrh.

čítaj viac

Smútočný oznam – pani Eva CHOVANCOVÁ

smútočný oznam – pani Eva Chovancová Vážení občania,                            s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 24.11.2019, vo veku 74 rokov, nás navždy opustila  naša občianka                                       […]

čítaj viac

Smútočný oznam – pani MÁRIA BOLHOVÁ

smútočný oznam – pani Mária Bolhová Vážení občania,                            s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 20.11.2019, vo veku 74 rokov, nás navždy opustila  naša občianka                                     […]

čítaj viac

Schválené VZN č.1/2019 obce Hrnčiarske Zalužany o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie

Obecné  zastupiteľstvo na svojom zasadnutí, konanom dňa 8.11.2019, schválilo VZN č.1/2019 obce Hrnčiarske Zalužany o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce Hrnčiarske Zalužany,  ktorého znenie je v prílohe: VZN -1-2019 – pravidlá času predaja – schválené

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci