Oznamy

Výkup papiera, jedlých rastlinných olejov a tukov sa uskutoční dňa 14.4.2018 od 9.00 hodiny

Výkup papiera a oleja Brantner 14.4.2018  

čítaj viac

Zružená lesná spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo Hrnčiarske Zalužany: Pozvánka na valné zhromaždenie

Výbor Združenej Lesnej spoločnosti – Pozemkového spoločenstva Hrnčiarske  Zalužany Vás pozýva na Valné zhromaždenie členov  spoločnosti ,ktoré sa uskutoční dňa  7 apríla 2018 o 13.00 hod. v budove Obecného úradu v Hrnčiarskych  Zalužanoch. Program Valného zhromaždenia: Otvorenie, informácia o účasti Schválenie navrhnutého programu Voľba pracovných komisií a overovateľov zápisnice Správa o hospodárení za rok 2017 Správa o finančnom hospodárení za rok […]

čítaj viac

Zber elektroodpadu sa uskutoční v stredu 21.3.2018

Vážení občania, obec organizuje  dňa  21.3.2017  (streda)  zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……) . V prípade, že potrebujete  zlikvidovať takýto odpad, žiadame Vás, aby ste ho v uvedený deň  vyložili pred bránu Vášho rodinného domu do 7.00 hod.  Pracovníci obce zabezpečia jeho odvoz na zberné miesto.

čítaj viac

OZ 23.2.2018: schválené dokumenty zverejnenie

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa konalo dňa  23.2.2018, boli schvaľované dokumenty, ktoré sú v prílohe. VZN_ 1_2018_ pohrebisko;  Prevádzkový poriadok pohrebiska schválený; Dodatok č.1 k Smernici č 03-2015 stočné;

čítaj viac

Smútočný oznam – pani Mária SLANINOVÁ

S  hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa 21.02.2018, vo veku 81 rokov, nás   navždy opustila                                                                                      […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci