Oznamy

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Žiadosť o vydanie vodoprávneho stavebného povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Družstevná“ – oznámenie o začatí konania

Oznamenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania kanalizáciu ul. Družstevná_stavebné povolenie03

čítaj viac

Verejná vyhláška ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE – rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Družstevná

Obec Hrnč. Zalužany-splašková kanalizácia Družstevná ul_ územné rozhodnutie

čítaj viac

Dodatok č. 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarske Zalužany

Dodatok č.1 k VZN č.1-2016 o odpadoch – schválený

čítaj viac

Nenadbe zabúdati – pozvánka

OZ Kúria Hrnčiarska Ves, organizuje dňa 15.10.2017 o 14.00 hodine, v spoločenskej miestnosti OcÚ Hrnčiarska Ves, stretnutie priaznivcov a milovníkov NÁREČIA SUCHÁNSKEJ DOLINY. Účinkovať budú vybraní (jazykovo-nárečovo zdatní) občania obcí Hrnčiarske Zalužany,  Sušany, Pondelok a  Veľká Suchá. Organizátori Vás srdečne pozývajú na toto, určite zaujímavé podujatie. Nenadbe zabúdati

čítaj viac

Smútočný oznam pani – Mária Babaríková

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa  9.10.2017, vo veku  79 rokov, nás   navždy opustila                                                                                        […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci