Oznamy

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 5.6.2020, o 17.00 hodine.

Pozvánka na OZ 5.6.2020

čítaj viac

Smútočný oznam – pán MARTIN MARKOTÁN

smútočný oznam – pán Martin Markotán Vážení občania,                           s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 18.5.2020, vo veku 50 rokov, nás navždy opustil                                             […]

čítaj viac

Záverečný účet obce za rok 2019 – zverejnenie

Záverečný účet obce za rok 2019

čítaj viac

Návrh VZN č.1/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie.

čítaj viac

Smútočný oznam – pani MÁRIA SZŐKEOVÁ

smútočný oznam – pani Mária Szokeová Vážení občania,                              s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 16.5.2020, vo veku 72 rokov, nás navždy opustila naša občianka                                      […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci