Oznamy

N Á V R H Všeobecne záväzného nariadenia č. 02/2018 (ďalej len VZN) o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarske Zalužany – zverejnenie

Návrh VZN 022018 o poplatkoch v MŠŠJ ŠKD

čítaj viac

Komunitný plán sociálnych služieb obce Hrnčiarske Zalužany 2018-2023 – zverejnenie

Hrnčiarske_Zalužany-Komunitný_plán-2018_2023

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 18.5.2018-zverejnenie

Zapisnica_2_2018(19_2014_2018)_18_5_2018

čítaj viac

Rúcanie mája – 1.6.2018 (v piatok) o 20.00 hodine

čítaj viac

Smútočný oznam – pani Valéria Bakšová

smútočný oznam – Valéria Bakšová S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa  19.5.2017, vo veku  81 rokov, nás   navždy opustila                                                                              […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci