Oznamy

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Žiadosť o vydanie vodoprávneho stavebného povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie Ul. nová“ – – oznámenie o začatí konania, nariadenie ústneho pojednávania a pozvanie na ústne pojednávanie

Oznamenie o začatí konania a pozvanie na ústne pojednávanie_

čítaj viac

Smútočný oznam – pani Anna Obročníková

smútočný oznam – pani Anna Obročníková S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa  23.9.2018, vo veku  96 rokov, nás   navždy opustila                                                                            […]

čítaj viac

Zber elektroodpadu sa uskutoční v stredu 26.9.2018

Vážení občania, obec organizuje  dňa  26.9.2018  (streda)  zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……) . V prípade, že potrebujete  zlikvidovať takýto odpad, žiadame Vás, aby ste ho v uvedený deň  vyložili pred bránu Vášho rodinného domu do 7.00 hod.  Pracovníci obce zabezpečia jeho odvoz na zberné miesto.

čítaj viac

Komunáne voľby 2018: zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ v H.Zalužanoch – zverejnenie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Hrnčiarske Zalužany Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov do OZ v Hrnčiarkych Zalužanoch

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 20.7.2018-zverejnenie

Zapisnica_3_2018(20_2014_2018)_ 20_7_2018  

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci