Oznamy

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – dotazník

Vážení občania, v súvislosti s novým programovacím obdobím na čerpanie euro-fondov 2014-2020, obec vypracováva dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Záujmom obce je, aby sa na jeho tvorbe zúčastnil čo najväčší počet občanov, pretože týmto dokumentom určíme smery ďalšieho rozvoja Hrnčiarskych Zalužian.  Prvou Vašou možnosťou, ako sa zúčastniť tohoto procesu, je  vyplnenie priloženého dotazníka, ktorý nám […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva HZ, konaného dňa 26.6.2015 – zverejnenie

Zápisnica_3_2015(4_2014_2018)_ 26.6.2015

čítaj viac

Váš názor je dôležitý – vyjadrite ho v dotazníku MAS MALOHONT

  Vážení občania,                           Obec Hrnčiarske Zalužany, v ktorej žijete alebo pôsobíte, patrí do územia pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, ktorá sa snaží podporovať projekty a realizovať aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju nášho regiónu a k zlepšovaniu životných podmienok jeho obyvateľov. Z uvedeného […]

čítaj viac

Smútočný oznam p. Ľudovít Dulovec

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom že dňa: 23.6.2015 vo veku 57 rokov nás navždy opustil   pán   ĽUDOVÍT DULOVEC . Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok  25.6.2015, o 14:00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Hrnčiarskych Zalužanoch. Smútočný obrad bude pokračovať v miestnom dome smútku.                      smútočný oznam – pán Ľudovít Dulovec

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 26.6.2015, o 18:00 hod.

P o z v á n k a Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, na deň 26.6.2015 /piatok/, o 18:00 hod. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ), sa bude […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci