Oznamy

Mikulášsky večierok, v piatok 2.12.2016, v sále obecného úradu o 17.00 hodine.

Základná a Materská škola v Hrnčiarskych Zalužanoch, v spolupráci s obcou Hrnčiarske Zalužany  organizujú dňa 2.12.2016 MIKULÁŠSKY VEČIEROK, ktorý sa  uskutoční v sále obecného úradu so začiatkom o 17:00 hod. Program podujatia je nasledovný: príchod Mikuláša, vystúpenia detí z MŠ a ZŠ Hrnčiarske Zalužany, odovzdanie darčekov, mikulášska diskotéka pre najmenších. Všetkých Vás srdečne pozývame.

čítaj viac

Zverejnenie: Návrh rozpočtu obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2017

navrh-rozpoctu-obce-na-rok-2017

čítaj viac

Zverejnenie: Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2016 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2017.

vzn_-dane_-2017-navrh

čítaj viac

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie – Líniová stavba „9059 – HRNČIARSKE ZALUŽANY – PRI KOSTOLE, ZAHUSTENIE KIOSKOVEJ TS“, na pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany

sse-da-s-zahustenie-kioskovej-ts-stavebne-povolenie

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.10.2016

zapisnica_4_201611_2014_201614_10_2016

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci