Oznamy

Smútočný oznam – pán Dezider Talán

smútočný oznam – pán Dezider Talán. S  hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa 04.06.2019, vo veku 89 rokov, nás   navždy opustil                                                                          […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, konaného dňa 17.5.2019 – zverejnenie

Zapisnica_2_2019(3_2018-2022)_17_5_2019

čítaj viac

Medzinárodný šachový turnaj sa uskutoční dňa 1.6.2019, so začiatkom o 9.00 hodine.

Šachový turnaj Hrnčiarske Zalužany 2019

čítaj viac

Vatra oslobodenia + majáles 2019 – zrušenie podujatia

Vážení občania, napriek maximálnej snahe a zodpovednej príprave, počasie nám neumožňuje tento rok uskutočniť toto podujatie. Príroda je silnejšia ako my a v takomto počasí niečo robiť len preto, aby sme to urobili, nemá význam….Preto Vám s poľutovaním oznamujeme, že rušíme toto podujatie…Za pochopenie ďakujeme.

čítaj viac

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie RIADITEĽ/RIADITEĽKA Materskej školy Hrnčiarske Zalužany,

Vyhlásenie výberového konania riaditeľ riaditeľka MŠ H.Zalužany Obec Hrnčiarske Zalužany podľa ustanovenia §3 a §4  zákona č. 596/2006 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štátnej správe v školstve“) a ustanovenia §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej ako […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci