Oznamy

Oznam UPSVaR Lučenec

Odo dňa 10.3.2020, do dovolania,  sa na UPSVaR Lučenec RUŠIA všetky termíny kontaktov, výberových konaní, individuálnych, poradenských aktivít. Preberanie všetkých potrebných písomností  a náležitostí, ktoré  musí úrad v zmysle zákona prebrať, bude prebiehať na recepcii úradu.

čítaj viac

Verejná vyhláška o začatí konania o umiestnení líniovej stavby a o nariadení ústneho pojednávania – cyklotrasa

Verejná vyhláška – územné konanie cyklotrasa

čítaj viac

Smútočný oznam – pán Ján BOLHA

smútočný oznam – pán JÁN BOLHA Vážení občania,                           s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 4.3.2020, vo veku 72 rokov, nás navždy opustil                                             […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 6.3.2020, o 17:00 hodine.

Pozvánka na OZ 6.3.2020  P o z v á n k a           Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                 na deň 6.3.2020 /piatok/, o 17:00. hod.            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva […]

čítaj viac

Smútočný oznam – sl. OLÍVIA BOLHOVÁ

smútočný oznam – Olívia Bolhová   Vážení občania,       s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 25.2.2020, vo veku 58 rokov, nás navždy opustila naša občianka                                          sl.  OLÍVIA BOLHOVÁ. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok, […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci