Oznamy

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 23.10.2020, o 17.00 hodine.

Oznam o konaní OZ 23.10.2020 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov,           z v o l á v a m    zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                na deň 23.10.2020 /piatok/, o 17:00. hod. Miesto zasadnutia: z dôvodu nutnosti dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení súvisiacich s koronavírusom  sa bude zasadnutie OZ […]

čítaj viac

COVID -19: Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia platné od 15.10.2020

Opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10 UVZ_opatrenia_ruska_15_10

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 4.9.2020 – zverejnenie

Zapisnica_3_2020_(10_2018_2020)_4_9_2020

čítaj viac

Jesenný zber elektroodpadu sa v obci uskutoční, dňa 12.10.2020 (v pondelok) od 7.00 hod.

Vážení občania, obec organizuje dňa 12.10.2020 (v pondelok) zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……) . V prípade, ak potrebujete zlikvidovať takýto odpad, žiadame Vás, aby ste ho v uvedený deň vyložili pred bránu Vášho rodinného domu, do 7.00 hod. Pracovníci obce zabezpečia jeho odvoz na zberné miesto.

čítaj viac

Oznam SSD o prerušení ditribúcie elektriny č.5, dňa 3.11.2020.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim odberateľom, že dňa:  03.11.2020  od 07:30  do 16:30  bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach pre odberné miesta: –  č.d. 39 – od č. d. 52 – do č.d. 86,  –  od č. d. 156 – do č.d. 167.  

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci