Oznamy

Verejná vyhláška:Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Nová – stavebné povolenie

20180007458_Rozhodnutie__SP_stavba__Hrnčiarske_Zalužany_rozšírenie._splaškovej_kanalizácie_ul._Nová

čítaj viac

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 5.12.2018 (streda), o 17.30 hodine.

          Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch                                 na deň 5.12.2018 /streda/, o 17:30. hod.            Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať podľa nasledovného programu : […]

čítaj viac

Smútočný oznam: pán Anton VARGIC

smútočný oznam – pán Anton Vargic S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa 23.11.2018, vo veku 68 rokov, nás   navždy opustil                                                                          […]

čítaj viac

Výzva na súťaž na predmet zákazky: Oprava strechy na budove športových šatní Hrnčiarske Zalužany”

Výzva na súťaž – strecha šatní;          Príloha č.1 – zadanie_ŠATNE Hrnč. Zalužany;   Príloha č.2 – Zmluva o dielo-OPRAVA STRECHY ŠATNÍ-zadanie

čítaj viac

Návrh rozpočtu obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2018 – zverejnenie

navrh_rozpoctu_na_rok_2019

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci