Oznamy

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 11.12.2015 – zverejnenie

Zapisnica_6_2015_(7_2014_2018)_11_12_ 2015

čítaj viac

Šťastné a veselé Vianoce!

Milí občania, želáme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2016.
Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a pracovníci obecného úradu.

čítaj viac

Schválené dokumenty – zverejnenie

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch boli schválené nasledovné dokumenty: – VZN č.3/2015 –  VZN č.4/2015 – VZN č.5/2015 – Rozpočet obce na rok 2016 – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015-2021. Uvedené dokumenty sú zverejnené v prílohe tohoto oznamu. VZN_ dane_ 2016_schválené; VZN_c_4_2015_ umiestnovanie_ volebnych_ plagatov_schválené;  VZN_5_2015_ zápis_ZS;  Rozpočet na […]

čítaj viac

Voľby do NRSR 2016 – Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie   Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb a to najneskôr […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 11.12.2015 (v piatok) o 17.30 hod.

P o z v á n k a.  Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),  na deň 11.12.2015 /piatok/, o 17:30 hod. Zasadnutie OZ sa bude konať podľa nasledovného programu: […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci