Oznamy

Smútočný oznam – pani Mária Koreníková

smútočný oznam – pani Mária Koreníková S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa  22.10.2018, vo veku  86 rokov, nás   navždy opustila                                                                                […]

čítaj viac

FS HRNČIARIK – nábor členov

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie OZ v H.Zalužanoch sa uskutoční dňa 12.10.2018, o 17.30 hodine

Pozvánka na OZ 12.10.2018 Hrnčiarske Zalužany 5.10.2018           Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov, z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej len OZ),                                na deň 12.10.2018 /piatok/, o 17:30 hod.     Zasadnutie OZ sa bude konať […]

čítaj viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Žiadosť o vydanie vodoprávneho stavebného povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie Ul. nová“ – – oznámenie o začatí konania, nariadenie ústneho pojednávania a pozvanie na ústne pojednávanie

Oznamenie o začatí konania a pozvanie na ústne pojednávanie_

čítaj viac

Smútočný oznam – pani Anna Obročníková

smútočný oznam – pani Anna Obročníková S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa  23.9.2018, vo veku  96 rokov, nás   navždy opustila                                                                            […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci