Oznamy

Zverejnenie potvrdenia o (maximálnej) cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou(stočné) na roky 2017-2021

URSO – Potvrdenie o maximálnej cene stočného 2017-2021

čítaj viac

Smútočný oznam – pán Jozef Kudlák

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa  15.1.2017, vo veku  70 rokov, nás   navždy opustil                                                                                […]

čítaj viac

Verejná vyhláška: Rozhodnutie – dodatočné povolenie zmeny stavby

keller-franz-a-eva-keller-markotanova-prestavba-rd-spojene-uzemne-a-stavebne-opr Číslo: 6/2017-7/Bč (397/2016/111-1-Ku)                                   Hrnčiarske Zalužany, 9.1.2017 Obec Hrnčiarske Zalužany ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 a Čl. IX zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení […]

čítaj viac

Silvestrovská zábava zrušená, ohňostroj bude…

Vážení občania, oznamujeme Vám, že zábava, ktorá sa mala konať dňa 31.12.2016, bola z dôvodu nedostatočného záujmu zrušená.  Avšak, o polnoci 31.12.2016,  Vás pozývame   na privítanie roku 2017 novoročným ohňostrojom pred budovu Obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch.       

čítaj viac

Šťastné a veselé Vianoce.

Vážení občania, želáme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2017.
Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a pracovníci obecného úradu.

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci