Oznamy

Smútočný oznam – pani MÁRIA SZŐKEOVÁ

smútočný oznam – pani Mária Szokeová Vážení občania,                              s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 16.5.2020, vo veku 72 rokov, nás navždy opustila naša občianka                                      […]

čítaj viac

Zber elektroodpadu sa v obci uskutoční v dňoch 18. – 19.5.2020 (pondelok, utorok) od 7.00 hod.

Vážení občania, obec organizuje v dňoch  18. – 19.5.2020 (pondelok, utorok) zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……) . V prípade, ak potrebujete zlikvidovať takýto odpad, žiadame Vás, aby ste ho v uvedené dni vyložili pred bránu Vášho rodinného domu do 7.00 hod. Pracovníci obce zabezpečia jeho odvoz na zberné miesto.

čítaj viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania „Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany“

Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany – oznámenie o začatí konania – verejná vyhláška

čítaj viac

Verejná vyhláška: Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E: Líniová stavba – „Cyklotrasa Rimavská Sobota – Poltár“

UR – BBSK – Cyklotrasa Rim. Sobota-Poltár

čítaj viac

Verejná vyhláška: Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E – Líniová stavba HRNČIARSKE ZALUŽANY, ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ul. CINTORÍNSKA.

Územné rozhodnutie – Obec Hrnč. Zalužany-kanalizácia ul. Cintorínska

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci