Oznamy

Poďakovanie, prosba..

Po márnej snahe o zakúpenie rúšok v aspoň trochu primeranej cene, pre našich najohrozenejších občanov, sme našli pochopenie u našich šikovných senioriek a (zatiaľ) u jednej mladej dobrovoľníčky.. ĎAKUJEME veľmi pekne p. Margite Pilčíkovej, Elene Malatincovej, Anne Adamovej, Elene Škorňovej a Zuzke Vargicovej, z obce, za ušité rúška. Dňa 19.3. sme začali rozdávať prvé nimi […]

čítaj viac

Coronavírus: Čo robiť ? – odporúčania, postupy

V prílohách zverejňujeme odporúčania,  postupy MZ SR súvisiace s vírusom. 10 odporúčaní keď ste doma COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý_COVID-19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19 Pomoc sebe a druhým COVID-19

čítaj viac

Oznam ZLS-PS Hrnčiarske Zalužany: zrušenie valného zhromaždenia.

Výbor ZLS – PS Hrnčiarske Zalužany Vám oznamuje, že  Valné zhromaždenie členov spoločnosti , ktoré sa malo uskutočniť dňa 4. apríla 2020, je z dôvodu prijatých opatrení  k zamedzeniu šírenia CORONAVÍRUSU  – ZRUŠENÉ.  

čítaj viac

Coronavírus: informácie a oznamy z obce, 16.3.2020

1.OZNAM –  Obecného úradu Hrnčiarske Zalužany- stránkové hodiny: Od 16.03.2020 – do odvolania, resp. zmeny: Obecný úrad Hrnčiarske Zalužany vybavuje stránky len: – telefonicky:  na č. 047/5672111; 0948065973; 047/5672377 (v čase: od 7.00-11.30 a 12.00-15.00 hod.), alebo – písomne: na základe požiadavky zaslanej na email: ou@hrnciarskezaluzany.sk; resp. poštou. Uvedené platí aj pre pracovisko terénnej sociálnej práce: Terénna sociálna práca: […]

čítaj viac

CORONAVÍRUS: Aktualizácia k 16.3.2020 – Opatrenia po mimoriadnom rokovaní vlády SR konanom dňa 15.3.2020.

V prílohe  Vám zasielame nové informácie z víkendu a po mimoriadnom rokovaní vlády SR, ktoré sa konalo dňa 15.03.2020: Vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci