Oznamy

SSE-Distribúcia: Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena

SSE distribúcia-vecné bremeno Na základe požiadavky SSE Distribúcia zverejňujeme priložený dokument.  

čítaj viac

Zverejnenie dokumentov: -návrh rozpočtu 2018; VZN dane 2018; poplatky 2018

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch, ktoré sa bude konať dňa  1.12.2017, budú schvaľované dokumenty, ktoré sú v prílohe. Návrh rozpočtu na r. 2018;VZN_ dane návrh 2018 H Zaluzany; Poplatky 2018 – návrh;  

čítaj viac

Smútočný oznam – pán Pavel Bakša

S  hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa  19.11.2017, vo veku  78 rokov, nás   navždy opustil                                                                                      […]

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.9.2017- zverejnenie

Zapisnica_4_2017(16_2014_2018)_ 29_09_2017

čítaj viac

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Žiadosť o vydanie vodoprávneho stavebného povolenia na uskutočnenie líniovej vodnej stavby „Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Družstevná“ – oznámenie o začatí konania

Oznamenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania kanalizáciu ul. Družstevná_stavebné povolenie03

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci