Oznamy

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie – verejná vyhláška

Obec Hrnčiarske Zalužany Obecný úrad Hrnčiarske Zalužany Hlavná 90 980 12  Hrnčiarske Zalužany _____________________________________________________________________________________ Sp. zn.             460/2015/139-Ku                                                               Hrnčiarske Zalužany, 29.07.2015 .                                                                   […]

čítaj viac

Smútočný oznam pani Jolana Vargicová

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom že dňa: 23.07.2015 vo veku 84 rokov nás navždy opustila                                                                                 […]

čítaj viac

Smútočný oznam pani Margita Vargicová

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa: 20.07.2015, vo veku 83 rokov nás navždy opustila                                                                                 […]

čítaj viac

Smútočný oznam pani Anna Vrábľová

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom,  že dňa: 15.07.2015 vo veku 91 rokov nás navždy opustila pani                                                                                 […]

čítaj viac

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – dotazník

Vážení občania, v súvislosti s novým programovacím obdobím na čerpanie euro-fondov 2014-2020, obec vypracováva dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Záujmom obce je, aby sa na jeho tvorbe zúčastnil čo najväčší počet občanov, pretože týmto dokumentom určíme smery ďalšieho rozvoja Hrnčiarskych Zalužian.  Prvou Vašou možnosťou, ako sa zúčastniť tohoto procesu, je  vyplnenie priloženého dotazníka, ktorý nám […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci