Oznamy

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch konaného dňa 25.9.2015 – zverejnenie

Zapisnica_4_2015(5_ 2014_2018)_25 9 2015;  Zámer PHSR;  Dodatok č.2 k Zásadám používania súkromného motorového vozidla;   Rozpočtové opatrenie č .4 2015;

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa uskutoční dňa 25.9.2015, o 18:00 hod.

 P o z v á n k a                                                                                                […]

čítaj viac

Stavebné povolenie Keller, Markotánová – zverejnenie

Obec Hrnčiarske Zalužany Obecný úrad č.90 980 12  Hrnčiarske Zalužany __________________________________________________________________________ Sp. zn. 460/2015/139-Ku                                                  Hrnčiarske Zalužany, 31.08.2015 Obec Hrnčiarske Zalužany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom […]

čítaj viac

Hrnčiarske slávnosti – deň obce Hrnčiarske Zalužany 2015

Dňa 14.8.2015 sa uskutoční 9. ročník Hrnčiarskych slávností, na ktoré Vás srdečne pozývam. Ing. Branislav Nociar starosta     Hrnčiarske slávnosti – plagát 2015

čítaj viac

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne zisťovanie – verejná vyhláška

Obec Hrnčiarske Zalužany Obecný úrad Hrnčiarske Zalužany Hlavná 90 980 12  Hrnčiarske Zalužany _____________________________________________________________________________________ Sp. zn.             460/2015/139-Ku                                                               Hrnčiarske Zalužany, 29.07.2015 .                                                                   […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci