Oznamy

Vyhlásenie výberového konania na miesto: riaditeľ/ka Materskej školy Hrnčiarske Zalužany s predpokladaným nástupom 1. júla 2014

Starosta obce Hrnčiarske Zalužany v zmysle § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na miesto: riaditeľ/ka Materskej […]

čítaj viac

Smútočný oznam pani ANNA MACHAVOVÁ

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa 8.4.2014, nás vo veku  90 rokov  navždy opustila  pani ANNA MACHAVOVÁ. Posledná rozlúčka so zosnulou bude  v piatok  11.4.2014, o 14:00 hodine, v rímsko- katolíckom kostole v Hrnčiarskych Zalužanoch. Česť jej pamiatke! Smútočný oznam p. Anna Machavová

čítaj viac

Zber elektroodpadu v utorok 1.4.2014

Vážení občania, obec organizuje  dňa  1.4.2014  (utorok)  zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……) . V prípade, že potrebujete  zlikvidovať takýto odpad, žiadame Vás, aby ste ho v uvedený deň  vyložili pred bránu Vášho rodinného domu do 7.00 hod.  Pracovníci obce zabezpečia jeho odvoz na zberné miesto.

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 7.3.2014 je zverejnená v časti samospráva

čítaj viac

Vyhlásenie výberového konania na pracovné miesta: terénny sociálny pracovník, asistent terénneho sociálneho pracovníka.

Obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná č. 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany vyhlasuje výberové konanie na · jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP), · jedno pracovné miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 15. apríla 2014 o 09.30 hod. na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci