Oznamy

Zber elektroodpadu v utorok 1.4.2014

Vážení občania, obec organizuje  dňa  1.4.2014  (utorok)  zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……) . V prípade, že potrebujete  zlikvidovať takýto odpad, žiadame Vás, aby ste ho v uvedený deň  vyložili pred bránu Vášho rodinného domu do 7.00 hod.  Pracovníci obce zabezpečia jeho odvoz na zberné miesto.

čítaj viac

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 7.3.2014 je zverejnená v časti samospráva

čítaj viac

Vyhlásenie výberového konania na pracovné miesta: terénny sociálny pracovník, asistent terénneho sociálneho pracovníka.

Obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná č. 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany vyhlasuje výberové konanie na · jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP), · jedno pracovné miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka (ATSP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 15. apríla 2014 o 09.30 hod. na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je […]

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 7.3.2014, o 17.30 hod.

VEC: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 07.03.2013, o 17.30 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať a uznášať sa. […]

čítaj viac

Fašiangový sprievod v maskách bude v sobotu 1.3.2014, o 13.00 hodine.

FAŠIANGY TURICE VEĽKÁ NOC PRÍDE, AJ V NAŠEJ DEDINE SA FAŠIANGOVAŤ BUDE. A TO UŽ V SOBOTU 1. MARCA, TAK VÁS VŠETKÝCH POZÝVAME A SA NA VÁS TEŠÍME A DÚFAME, ŽE SVOJU ÚČASŤ V DEDINSKEJ MASKE PODPORÍTE.   Vážení občania, ľudový súbor HRNČIARKA Vás srdečne pozýva do fašiangového sprievodu, ktorý sa uskutoční v sobotu 1.marca […]

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci