Oznamy

Zverejnenie schváleného VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.01/2014: Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v katastri obce HRNČIARSKE ZALUŽANY

VZN č.01.2014 – prevádzkový poriadok pohrebiska – schválené

čítaj viac

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby RSNET

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby RSNET

čítaj viac

Hrnčiarske slávnosti – Deň obce Hrnčiarske Zalužany 2014

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na 8. ročník Hrnčiarskych slávností, ktoré sa uskutočnia dňa 15.8.2014 so začiatkom o 17.00 hod. (bližšie informácie v prílohe). Hrnčiarske slávnosti 2014

čítaj viac

Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch sa bude konať dňa 8.8.2014, o 17.45 hod.

Hrnčiarske Zalužany, 31.7.2014 VEC: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrnčiarskach Zalužanoch – zvolanie Starosta obce Hrnčiarske Zalužany na základe § 12 odst.1 zákona č. 369 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutieObecného zastupiteľstva v Hrnčiarskych Zalužanoch (ďalej OZ), dňa 8.8.2014, o 17.45 hodine, do zasadačky obecného úradu s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Zistenie spôsobilosti OZ rokovať […]

čítaj viac

Návrh VZN č. 01/2014: Prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v katastri obce HRNČIARSKE ZALUŽANY

Návrh VZN č.01.2014 – prevádzkový poriadok pohrebiska;   Príloha č.1:  Situačný plán pohrebiska H.Zalužany

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci