Oznamy

VATRA OSLOBODENIA 2014 – pozvánka

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na VATRU OSLOBODENIA 2014,  ktorá sa uskutoční dňa 9.5.2014 (v piatok), so začiatkom o 21.00 hod.

čítaj viac

Vyhlásenie výberového konania na miesto: riaditeľ/ka Základnej školy Hrnčiarske Zalužany s nástupom od 1. júla 2014

Starosta obce Hrnčiarske Zalužany v zmysle § 3 a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom […]

čítaj viac

Vyhlásenie výberového konania na miesto: riaditeľ/ka Materskej školy Hrnčiarske Zalužany s predpokladaným nástupom 1. júla 2014

Starosta obce Hrnčiarske Zalužany v zmysle § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na miesto: riaditeľ/ka Materskej […]

čítaj viac

Smútočný oznam pani ANNA MACHAVOVÁ

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa 8.4.2014, nás vo veku  90 rokov  navždy opustila  pani ANNA MACHAVOVÁ. Posledná rozlúčka so zosnulou bude  v piatok  11.4.2014, o 14:00 hodine, v rímsko- katolíckom kostole v Hrnčiarskych Zalužanoch. Česť jej pamiatke! Smútočný oznam p. Anna Machavová

čítaj viac

Zber elektroodpadu v utorok 1.4.2014

Vážení občania, obec organizuje  dňa  1.4.2014  (utorok)  zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……) . V prípade, že potrebujete  zlikvidovať takýto odpad, žiadame Vás, aby ste ho v uvedený deň  vyložili pred bránu Vášho rodinného domu do 7.00 hod.  Pracovníci obce zabezpečia jeho odvoz na zberné miesto.

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci