Oznamy

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.11.2013 je zverejnená v časti SAMOSPRÁVA

čítaj viac

Mikulášsky večierok, v piatok 6.12.2013, o 17.30 hod.

  JE TU ADVENT A JE ČAS, ABY OČKÁ NAŠIM DEŤOM ROZŽIARIL NÁŠ MIKULÁŠ. KOŠOM PLNÝM SLADKOSTÍ,DETSKÉ SRDCE POTEŠÍ. TIE MU ZA TO ZASPIEVAJÚ, AJ BÁSNIČKU PRIDAJÚ, PRÍĎTE SA I VY POZRIEŤ AKO TO TÍ MALÍ ŠPUNTI ZVLÁDAJÚ! NEBOJA SA ANI ČERTA, VEĎ JE ANJEL NA BLÍZKU A ON VERU OCHRAŇUJE TÚ ICH DETSKÚ DUŠIČKU!  […]

čítaj viac

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 je zverejnený v časti úradné oznamy

čítaj viac

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Hrnčiarske Zalužany na rok 2014 – je zverejnený v časti úradné oznamy.

čítaj viac

Výsledok volieb na predsedu BBSK – 2. kolo – informácia

V prílohe zverejňujeme výsledok volieb na predsedu BBSK vo volebnom okrsku  Hrnčiarske  Zalužany  – 2. kolo, ktoré sa konali dňa 23.11.2013.   Výsledok volieb 23.11.2013

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci