Oznamy

Zber elektroodpadu

Vážení občania, obec organizuje  dňa  6.11.2013  (streda)  zber elektroodpadu (chladničky, mrazničky, počítače, fény televízory, vysávače……) . V prípade, že potrebujete  zlikvidovať takýto odpad, žiadame Vás, aby ste ho v uvedený deň  vyložili pred bránu Vášho rodinného domu do 8.00 hod.  Pracovníci obce zabezpečia jeho odvoz na zberné miesto.

čítaj viac

Návrh VZN 02/2013 – o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Hrnčiarske Zalužany je zverejnený v časti úradné oznamy.

čítaj viac

Do Vašej pozornosti: výzdoba kostola – poďakovanie za úrodu – fotografie sú v časti fotogaléria

Naši veriaci spoluobčania krásne vyzdobili kostol  –  ako poďakovanie za úrodu (viď fotogalériu) .  My  ďakujeme im za ich čas, invenciu a ochotu urobiť niečo pre nás všetkých. Poďakovanie patrí :  p.Margite Markotánovej (Huntove), manželom Kataríne a Pavlovi Slaninovcom, p.Ružene Barcajovej , p. Anne Markotánovej,p. Angele Bakšovej a  p. Vlaste Sýkorovej. 

čítaj viac

Zverejnenie zoznamu kandidátov na voľby do BBSK 2013

Podľa zákona č. 301/2001 Z.z. o voľbách do samosprávnych krajov a Harmonogramu  organizačno-technického zabezpečenia volieb  zverejňujeme (v prílohách) zoznam kandidátov na voľby do zastupiteľstva BBSK  za volebný obvod č. 7 Poltár  a zoznam kandidátov na predsedu BBSK. Zoznam kandidátov na predsedu BBSK; Zoznam kandidátov na poslanca BBSK.

čítaj viac

Smútočný oznam pán Ján Kojnok

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa 15.10.2013, nás vo veku  55 rokov  navždy opustil  pán JÁN  KOJNOK. Posledná rozlúčka so zosnulým bude  v piatok  18.10.2013, o 15:30 hodine, v dome smútku  v Hrnčiarskych Zalužanoch. Česť jeho pamiatke!       Smútočný oznam – pán Ján Kojnok

čítaj viac

Predpoveď

Dlhodobá predpoveď počasia

Fotogaléria

Prechádzka po obci